Home / Contact
Agenda / Nieuws

17-23 sept '21 17 september 2021

wijkbericht

Van zondag…
Afgelopen zondag mocht ds. Geene het Heilig Avondmaal bedienen voor onze wijk. We zijn dankbaar dat we deze viering nog mochten hebben ondanks de aangepaste omstandigheden. God heeft ons niet losgelaten maar gaat door alles heen Zijn eigen weg. Dat wij Hem maar dienende mogen volgen.

Tot zondag…
Voor aanstaande zondag staat in de ochtenddienst in de Ichtuskerk ds. A. Visser op het rooster voor onze wijk. Wij wensen u een goede dienst.  

Giften..  
Via Jannie van der Plas mogen wij een gift melden van € 10,00 voor de wijkkas.
Geefster of gever hartelijk dank.
Van harte aanbevolen.

Vanuit de kerkenraad.
Afgelopen maandagavond hebben we als kerkenraad met elkaar vergaderd. Na de zomer is er altijd veel te bespreken met het oog op het nieuwe seizoen. Belangrijke punten waren de verkiezing van ambtsdragers, het op te starten beroepingswerk en het nog vast te stellen beleidsplan. We hopen u binnenkort meer over deze punten te kunnen berichten.
Maar bovenal hebben wij de hulp van onze Heere nodig in al deze zaken. Bidt u met ons mee?

Huwelijk.  
Vorig jaar op 1 mei zijn zij voor de wet getrouwd en nu op vrijdag 24 september hopen Jaap-Jan en Eline van Zwet in het midden van de gemeente hun ja-woord aan elkaar te geven. Corona heeft al tweemaal eerder roet in het eten gegooid maar nu gaat het er toch van komen. Fijn als jonge mensen hun belofte van trouw ook kerkelijk willen laten horen. Het leven gaat nooit om God heen en dat beseffen zij ook. We wensen jullie als kerkenraad een hele mooie dag met familie en vrienden en heel veel Zegen op jullie huwelijk. De huwelijksbevestiging vind plaats om 14.30 uur in de oude kerk aan de Boulevard onder leiding van ds. A.L. van Zwet, een oom van de bruidegom. Eline is trouwens de dochter van de voorzitter van onze kerkenraad Gijs en zijn vrouw Caroline.

Meeleven.
Ons meeleven gaat ook deze week weer uit naar allen die in nood en smart het hart opheffen naar de Heere onze God. De omstandigheden kunnen zowel persoonlijk als in groepsverband zo uitzichtloos zijn. Moeite en verdriet. Wat is het dan toch een wonder als we nog op mogen zien naar boven en we kunnen zingen: In God is al mijn heil mij eer en wat er verder volgt in psalm 62 vers 5. Zingen we mee?

Jonge lidmatenkring.
Maandag 20 september houden we voor het eerst dit seizoen weerjonge lidmatenkring. We zien er naar uit om weer samen te komen en hopen op een mooie opkomst. Nieuwe mensen zijn uiteraard van harte welkom. We behandelen het boekje “onderweg met Jozef “van Henk Stoorvogel. Levenslessen uit het inspirerende leven van Jozef. Wij beginnen om 20.00 uur in het Maranathacentrum.

Senioren Bijbelkring.
Na de lange periode van stilstand wegens Corona wil ik graag de draad weer oppakken en samen komen met de Senioren Bijbelkring. Het is goed om samen te luisteren naar de Schrift en met elkaar in gesprek te zijn over de betekenis daarvan voor ons leven. Wie belangstelling heeft, is hartelijk welkom. Ik hoop ook de deelnemers aan vorige seizoenen weer te mogen ontmoeten, maar we trekken de kring uiteraard graag breder. In dit seizoen hoop ik aandacht te besteden aan het leven van Samuël. Een handige leidraad is daarbij het boekje van ds. W.J. Westland “Uw dienaar luistert”.  We behandelen de eerste keer 1 Samuël 1: 1-22, de geboorte van Samuël. We komen DV bij elkaar op dinsdagmorgen 28 september van 10.00 – 11.30 uur in het Maranatha Centrum.

Catechisaties
Binnenkort beginnen de catechisaties weer. In de flyer kun je lezen wanneer je welkom bent. Ik vind het fijn om ook jou daar te zien. Catechisatie is geen verplicht nummer, maar de plek waar we samen proberen te ontdekken wat God met ons leven bedoelt en hoe we als christen in de wereld van nu kunnen leven. Kom erbij en doe mee!

Belijdeniscatechisatie.
Denk je erover om belijdenis van het geloof te doen of wil je meer in gesprek zijn over de kernpunten van het geloof? Dank ben je van harte welkom op de belijdeniscatechisatie. Deelnemen aan deze groep verplicht je niet om aan het einde van het seizoen belijdenis af te leggen. Het kan ook voor jezelf verdieping van je geloof brengen. Door samen bezig te zijn met Gods Woord merk je hoe nieuwe dingen je hart kunnen raken.  Je kunt ook van elkaar leren, want juist in onze gesprekken komen dingen aan de orde die je ook bij jezelf kunt herkennen. Twijfel je nog? Geef je dan toch op, want we willen jou er graag bij hebben. Tijd en plaats regelen we in onderling overleg.  Dat kan misschien juist bij jou een drempeltje weg nemen. Geef je op bij de scriba Martien van der Plas of stuur mij een mailtje: aw.vanderplas@hetnet.nl . Graag tot ziens!

Tot slot.
Alle winteractiviteiten gaan weer voorzichtig beginnen. We hopen dat dit mag leiden tot verdieping van ons aller kennis van het Woord, dat het ons dichter bij God mag brengen en bij elkaar. Zo spreekt ook onze geloofsbelijdenis over de gemeenschap der heiligen. Doet u ook mee?

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Johan Berkheij

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter