Home / Contact
Agenda / Nieuws

17-23 juni "22 Publicatiedatum: 13 juni 2022

wijkbericht

Van zondag…:
ds. J.P. Ouwehand ging ons voor met woorden uit Handelingen 2. Het kwam dichtbij. Hoe lief hebben wij Jezus? Is Hij alles voor ons geworden? Welke “schok” geeft de Heilige Geest ons als we kijken naar ons eigen leven? Na het doorspreken van het eerste gedeelte van het avondmaal formulier zongen we Psalm 139 vers 14, over het doorgronden van ons hart. We wensen eenieder een gezegende week van voorbereiding.

…tot zondag:
DV zondag 19 juni om 09:30 uur hoopt prof. dr. J. Hoek voor onze wijk voor te gaan in het Maranathacentrum. Een dienst van Woord en Sacrament. Laat ook, of misschien wel júist, in deze dienst uw plaats niet leeg!

Meeleven:
Er zijn nog steeds een aantal ernstige zieken in de wijk. Mevr. van Kralingen-Keus verblijft in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp. We zijn dankbaar dat bij nadere diagnose de problemen met haar milt minder acuut levensbedreigend waren dan eerder gedacht werd. Er wordt een behandelplan gemaakt waarover ze binnenkort meer informatie krijgt.
Verder denken we onder anderen aan Jaap Hoek en Wim Nijgh.
Er zijn ook andere broeders en zusters die tobben met de gezondheid of weten dat hun situatie ernstig is. Laten we elkaar gedenken in onze voorbeden.

Examens:
In de achterliggende week zijn de uitslagen van de examens bekend gemaakt. Wat een spannende periode altijd! We feliciteren onze jongeren van harte als ze geslaagd zijn, zo ga je extra lekker de zomervakantie in. En tegelijk beseffen we dan meteen ook dat het anders kan lopen. Niet geslaagd. Een her…of misschien wel een jaar opnieuw. Dat is niet vervelend, dat is niet “even slikken”, dat is gewoon hartstikke balen. Veel sterkte voor degenen die het aangaat…breng alles, ook dit, bij Hem!

Kerkhistorische lezing:
Als u dit stukje onder ogen krijgt is de eerste lezing gehouden, maar de tweede avond brengen we nog graag onder (jo)uw aandacht. Dinsdag 21 juni hoopt L.W. van der Meij te spreken over 'De droom van Kohlbrugge'. De lezingen worden dit jaar gehouden in de Ankerkerk aan het Duinrustplein. Bovenstemgroep Katwijk verleent ook medewerking. De avond begint om 20.00 uur. Een collecte wordt gehouden voor de onkosten. Welkom.

SAVE THE DATE!
DV Zaterdag 24 september van +/- 10:00 tot 14:00 uur: gezamenlijke ontmoetingsdag van de wijken Rehoboth en Maranatha. De locatie is in en om het Maranathacentrum. Schrijft / typt u het in uw (digitale) agenda?

All Together:
Met het team van All Together helpen we mee aan de actiedag “Om de oude Kerk” op zaterdag 2 juli. Er wordt gehaakt, gebakken, geknutseld, verzameld en ingekocht. Koekjes, advocaat, kraamcadeautjes verrassingstasje en een raadspel worden onze eyecatchers. Maar nu vragen we hulp. Op maandag 20 juni vanaf 9.30 uur in het Maranatha Centrum gaan we sorteren en inpakken. Schuif gezellig aan! En wil je een bijdrage leveren dan kun je van maandag 13 t/m vrijdag 17 juni kleine cadeautjes brengen bij het adres Pluto 1. Alleen nieuwe spulletjes voor volwassenen. Denk aan badproducten, mooie mok, geurzakje, kaars etc. Tot ziens!

Beroepingswerk:
D
e kerkenraad van wijkgemeente De Noord deelde met dankbaarheid mee dat ds. Jongeneel bedankte voor het beroep naar Sliedrecht. We zijn, met hen, dankbaar dat ds. Jongeneel nog een tijdje aan Katwijk verbonden mag blijven en wensen hem en zijn gezin zegen op de beslissing en op het werk dat hij hier mag doen. Tegelijk weten ook wij wat het is om vacant te zijn. En dat roept op, als lichaam van Christus, om ook voor de Hervormde gemeente van Sliedrecht te bidden.

Censura morum:
Mocht u behoefte hebben om, met het oog op het Heilig Avondmaal, nog een nader gesprek te voeren, dan kunt u de voorzitter van de kerkenraad (Gijs de Vreugd) of de scriba (Martien van der Plas) hiervan in kennis stellen.

Giften:
Ds. van der Plas ontving op op bezoek € 10 en 2x € 20 voor de wijkkas en € 10 voor de kerk.
Hartelijk dank voor deze giften!

Tot slot:
de dagen zijn nog steeds aan het lengen. Het geluid in de avonduren neemt toe en dan doel ik niet (alleen) op de merels, mezen en meeuwen. Over 8 dagen is de langste dag alweer geweest. We weten dat die dag komt en dat daarna de dagen, onvermijdelijk, weer korter worden. We houden er rekening mee. We weten ook dat de Jongste dag komt. Eveneens onvermijdelijk. Wanneer? Dat weten we niet. Opgetekend in Gods raadsbesluit. Houden we daar rekening mee? Daarom, des te meer: “Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang. Tot het land waar de Heiland u wacht. Is uw paspoort getekend o mens?”

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
David Stelma

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter