Home / Contact
Agenda / Nieuws

17-23 januari 2020 13 januari 2020

 

Van zondag…
‘Dáárom ga ik naar de kerk!’ Het was een mooi thema om met de jongeren op catechisatie mee bezig te zijn. En zo klonk dat ook door in de catechisantendienst van zondagavond in het Maranathacentrum. Er kunnen verschillende redenen zijn om naar de kerk te gaan, maar laat deze er een zijn om mee te nemen: ‘Om voorbereid te worden op de  grote dag die komen gaat.’ Fijn dat ook ouders en andere gemeenteleden hun betrokkenheid toonden door in deze dienst aanwezig te zijn.

Geboren: Leonore.
Uw trouw duurt van generatie op generatie’ (Ps. 119 : 90). Met blijdschap uit Gods hand ontvangen: Leonore Marieke. Met deze woorden delen Joël en Madelijne Haasnoot hun vreugde vanwege de geboorte van hun dochter Leonore, op 9 januari jl.. En als wijkgemeente feliciteren we hen en allen die bij hen horen van harte met dit grote wonder. Dat ook in het leven van Leonore de trouw van God zichtbaar zal worden – dat wensen we haar en jullie als gezin toe!

Meeleven.
Ik begreep dat het met dhr. Jan de Vreugd niet zo goed gaat. Hij is nu al zo lang ziek en de weg is voor hem en zijn vrouw zwaar. We dragen ze op aan de troon van Gods genade.
Dankbaar zijn we met mevr. Janna Schaap dat de uitslagen die ze vorige week kreeg hoop geven op een goede behandeling van haar kwaal. Nu is het wachten op een oproep voor een operatie waarbij de tumor verwijderd zal worden. De Heere ondersteune ook haar. We denken ook aan andere zieken in en rond onze wijkgemeente.
Zo onderging mevr. Rina de Waard een operatie aan haar hand, waardoor ze haar hand nu tijdelijk niet mag gebruiken. Dat is, bij alle zorg die ze heeft voor haar man, niet eenvoudig. Fijn dat er mensen zijn die haar willen helpen.
We denken ook aan dhr. J. Roos (Rijnsoever), die tijdelijk in Groot Hoogwaak in Noordwijk verblijft.

Maranathabijbelkring.
Voor de snelle lezers bij deze nog een herinnering aan de Maranathabijbelkring op donderdagavond 16 januari. We beginnen om 20.00 uur en lezen en bespreken 1 Petrus 2 : 13 – 25. Welkom!

Vrouwenochtend.
Hierbij nodigen we alle vrouwen van harte uit voor de vrouwenochtend van wijkgemeente Maranatha op donderdag 30 januari 2020. De ochtend begint om 9.30 uur en eindigt om 11.30 uur. In het eerste gedeelte is er een inleiding met als thema: Geroepen tot levende getuigen. Na de pauze gaan we weer iets creatiefs maken. Oppas is aanwezig. Kosten bedragen 12 euro. Opgeven kan tot uiterlijk zaterdag 25 januari,  hierna is opgeven helaas niet meer mogelijk. LET OP: opgeven via alieguyt@hotmail.com of 06 30005008. Tussen 10 en 12 uur. Een welkom aan iedereen.

Verantwoording.
We ontvingen de volgende giften voor de wijkkas:
Anne van Duijn € 15,00
Petra Blees/Ria van der Plas € 5,00 bij het rondbrengen kerstattenties
Ds.Lugthart € 25,00 en € 10,00.
Per bank € 100,00.
Hartelijk dank voor deze giften.

Tot zondag.
A.s. zondagochtend staat onze wijkkerkenraad weer op het rooster voor de Oude Kerk. We gaan verder met de Bergrede en staan stil bij wat de Heere Jezus zegt over het gebod ‘U zult niet doden’ (Mat. 5 : 21 – 26). Bent u er ook (weer) bij?
Ontvang een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,
ds. G. Lugthart

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter