Home / Contact
Agenda / Nieuws

17-23 februari '23 Publicatiedatum: 17 februari 2023

wijkbericht

Van zondag tot zondag…
Zondag 12 februari
Dominee van der Plas ging ons voor in de avonddienst in het Maranthacentum. De dienst stond in het teken van de voorbereiding op het Heilig Avondmaal komende week. Uit Markus 8, de tweede wonderbaarlijke spijziging, werden lijnen getrokken naar de spijziging van brood en wijn komende zondag. Jezus was (en is) innerlijk met ontferming bewogen over de schare. Zijn wij ook innerlijk bewogen over Zijn offer van liefde aan het kruis van Golgatha? Want wanneer we eten van het brood dat Hij ons wil uitdelen, zullen we nooit meer honger hebben. Alleen dat hemelse brood kan onze geestelijke honger stillen en niets anders.

Zondag 19 februari
Komende zondagochtend om 09:30u staan we wederom ingeroosterd in het Maranathacentrum. Ds. C. Blenk hoopt met ons het Heilig Avondmaal te vieren. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt. (1 Kor. 11:26)

Overlijden
Vrijdag 10 februari is mevr. Trees Guijt-Kwee overleden in de leeftijd van 73 jaar. Mevr. Guijt woonde met haar man Maarten in Rijnsoever. Boven de rouwkaart staat “Heer, ik ben het niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek slecht 1 woord en ik zal gezond wezen”. Een tekst vol geloof en hoop. We wensen haar man, de kinderen en achterkleinkinderen veel sterkte en Gods nabijheid toe in dit verlies.

Zieken
We denken aan mevr. Coby van Duin die is ernstig ziek is. Wat moeten we soms moeilijke en zware wegen gaan. Wilt u haar opdragen in uw/jullie gebed?

Giften
Ontvangen voor de wijkkas: Floris van der Plas/Wim Sip € 10,00

Gebed gevraagd
Het kan u niet zijn ontgaan. De heftige aardbevingen in het Zuidoosten van Turkije. Ruim 30.000 doden en het dodental blijft helaas gestaag oplopen. De ramp heeft ook gevolgen voor de kerken in de getroffen gebieden. De mensen zijn angstig. Sommigen zijn echt alles kwijt… ‘Bid voor ons’, is hun dringende vraag! Laten we onze broeders en zusters steunen in deze zware tijd, zodat we ook nu samen Jezus zichtbaar kunnen maken. Komende collecte staat in het teken van deze crisis.

Namens de wijkkerkenraad Maranatha een vriendelijke groet,
Bert Aandewiel

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter