Home / Contact
Agenda / Nieuws

16-22 april 2021 13 april 2021

wijkbericht

Van zondag…
Zondagavond stonden we n.a.v. zondag 8 van de Catechismus stil bij het wonderlijke geloofsmysterie van de drie-eenheid van God. De Heere maakt zich zo aan ons bekend in de Bijbel. We kunnen het met ons menselijke verstand niet bevatten, maar we kunnen Hem er wel om aanbidden. Want als Hij drie keer God voor ons is, geeft dat zóveel houvast! Maar laten we dan ook goed begrijpen dat we dan ook helemaal aan Hem toebehoren. Hij, die ons niet nodig had, maar ons wel in Zijn gemeenschap van liefde wil doen delen.

Geboren: Louise.
‘U bent groot, U doet wonderen, U alleen bent God.’ Met deze belijdenis laten Jan en Jolanda van Duijn dankbaar en blij weten dat er op 29 maart een dochter is geboren in hun gezin: Louise Lydia. Louise is het zusje van Willem en Daniël en het gezin woont aan Asserstraat 42, 2221 LH. Vanuit onze wijkgemeente een hartelijke felicitatie met dit kostbare geschenk. We wensen Jan en Jolanda met hun kinderen veel liefde en vreugde toe onder Gods zegen. Maar ook geloof en wijsheid om de Heere te dienen en achter Hem aan te gaan.

Meeleven (1).
We leven mee met de rouwdragenden onder ons. Ik hoorde van verschillende broeders en zusters uit en rond onze wijk hoe er verdriet kwam omdat er mensen uit hun directe nabijheid stierven. We vierden Pasen en beleden: de dood is verslonden tot overwinning. Maar ze trekt nog steeds wel haar diepe sporen.
In het bijzonder noem ik hier Suzanne de Vreugd. We kennen haar als een trouwe bezoekster van de kerkdiensten in het Maranathacentrum en de Pniëlkerk. Zaterdag overleed haar vader aan de gevolgen van het coronavirus. Suzanne is daar heel verdrietig over. Laten we als gemeente biddend om haar heen staan en haar laten merken dat we haar niet vergeten.

Meeleven (2).
Mevr. Loes van Duijn liet me weten weer thuis te zijn, nadat ze aantal weken in Parlevliet gerevalideerd heeft. Ze is blij dat ze weer in haar vertrouwde huis mag zijn. Een huis vol herinneringen. We bidden of de Heere haar nabij wil zijn in alle zorgen en verdriet.

Meeleven (3).
We wensen de familie Van den Bosch van harte Gods zegen toe. Zondag namen ze afscheid van onze gemeente en de wijkgemeente Bethel in het bijzonder. Dankbaar voor wie ze in het midden van de gemeente mochten zijn en de ambtelijke dienst die ds. Van den Bosch onder ons mocht verrichten, laten we hen nu gaan. De Heere stelle hen tot rijke zegen in Huizen, waar een nieuwe roeping wacht.
Tegelijk zijn we ook dankbaar dat ds. Veerman zijn roeping in Katwijk bevestigd zag en daarom blijft.
We wensen ds. Jongeneel alles toe wat hij nodig heeft om rond het beroep vanuit Zoetermeer een beslissing te kunnen nemen.
En zien ook uit naar a.s. zondag, als ds. Molenaar in ons midden voor zal gaan.

Overlijden ds. Van Duijn.
Ik noem hier ook het plotselinge, schokkende overlijden van ds. Cees van Duijn. Afgelopen zomer leidde hij nog een dienst bij ons in de Nieuwe Kerk. We waren als gemeente betrokken op het werk wat hij als zendeling-toeruster mocht doen voor de kleine, kwetsbare kerk in Noord-Afrika. Aan dat werk kwam nu abrupt een einde. De Heere riep Hem tot hoger dienst.
We denken aan zijn vrouw en gezin en binnen onze gemeente denken we ook aan zijn zus Gineke. De Vorst van Pasen geve hen de kracht en de hoop om dit moeilijke verlies te dragen.

Belijdeniscatechisatie.
In deze weken gaat de belijdeniscatechisatie nog door. Zoals het er nu naar uitziet zullen de belijdeniscatechisanten met wie ik het afgelopen seizoen mocht optrekken volgende maand belijdenis doen. Erg fijn dat dit nog kan, voor mijn vertrek. Wilt u de belijdeniscatechisanten in uw gebeden gedenken?

All Together.
Op woensdagavond 21 april wordt er weer een All Together-avond gehouden. Aan mij werd gevraagd op deze avond een inleiding te houden. Ik wil dan graag iets vertellen over de visie die bij mij gegroeid is op missionair gemeentezijn.
Twee jaar geleden heb ik me daar in het kader van mijn opdracht als missionair verkenner wat dieper op kunnen bezinnen. Twee kernwoorden staan wat mij betreft centraal: ‘vreemdelingen’ en ‘priesters’. Ik hoop u en jou daar in mee te kunnen nemen.
De avond is via livestream vanuit het Maranathacentrum te volgen en begint om 19.30 uur.

Verantwoording.
Ontvangen via de bank € 10,00; 2x € 20,00 en € 7,50; via Floris van der Plas/Wim Nijgh € 80,00; via Corleen Haasnoot € 50,00; via Gert-Jan Meerkerk € 70,00; via Anne Willem van Duijn € 35; via David Stelma € 20,00 en voor de voedselbank € 20,00. Collecte wijkavond € 9,75.
Heel hartelijk dank!

…. tot zondag.
A.s. zondagochtend mag ik weer voorgaan in de Pniëlkerk. Dat is een tijd geleden. Erg fijn dat ook deze kerk weer open is. Ik vind het heerlijk om zondags ook weer mensen in de kerk te zien. Bekende gezichten, soms (na bijna 5 jaar Katwijk nog steeds) minder bekende gezichten. Zelf ervaarden we als gezin met Pasen hoe bijzonder het was om weer met z’n allen in de kerk te kunnen zijn. Dat was inmiddels vier maanden geleden. Zeker in een kinderleven is dat een lange tijd. Ik wil iedereen aanmoedigen om van de (nu nog heel beperkte) mogelijkheid gebruik te maken om weer naar de kerk te gaan. En ik hoop en bid dat de ruimte daarvoor in de komende weken ook weer groter mag worden.
Laten we het hierin ook echt van de Heere verwachten. Hij kan uitkomst geven!
In verbondenheid,
ds. G. Lugthart.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter