Home / Contact
Agenda / Nieuws

15-28 oktober '21 11 oktober 2021

wijkbericht

Van zondag…
De blijde boodschap is weer uit gegaan.
Was het ook voor U?

Tot zondag… 
Aanstaande zondag 17 oktober hoopt in de avonddienst van de Pniëlkerk voor te gaan de ons welbekende ds. P.J. Visser.  
De zondag daarna, 24 oktober,  heeft onze wijk de avonddienst in de Oude Kerk. Dan hoopt onze oud-predikant ds. E.K. Foppen voor te gaan.
Van harte welkom en goede diensten toegewenst.

Giften.
Ontvangen via Hans van der Meij een gift van € 20.00 voor de wijkkas.
Dank en van harte aanbevolen.

Van uit de Kerkenraad
We hopen als kerkenraad weer met elkaar te vergaderen op maandagavond 25 oktober. Op de agenda staan de benoeming van nieuwe ambtsdragers, het door de algemene kerkenraad aangenomen beleidsplan en de toekomst van de Maranathawijk. Al met al beladen en moeilijke onderwerpen. We hebben als mens onze mening altijd wel klaar maar het gaat toch om de gemeente van Christus? Laat ons bidden om wijsheid en verstand in al deze zaken en dat wij mogen horen wat Hij tot ons te zeggen heeft.

Catechisaties
Wijziging tijden catechisatie Maranathawijk

De tijden van de catechisatie van de Maranthawijk zijn aangepast. De tijden zijn nu:
- t/m 15 jaar van 19.00 tot 19.45 uur
- vanaf 16 jaar van 20.00 tot 21.00 uur
- nog steeds op dinsdagavond

Jonge lidmatenkring.
Ook de tweede avond waren er weer open en opbouwende gesprekken a.d.h.v. de Bijbelstudies over het leven van Jozef. Het eerste thema ging over dat er negatieve patronen in familielijnen kunnen ontstaan en helaas vaak worden doorgegeven van generatie op generatie. Belangrijk dat we ons daar bewust van zijn en dat die patronen worden doorbroken! Verder bespraken we de noodzaak van het aandoen van de kleding van de Geest die bestaat uit: vriendelijkheid, zachtmoedigheid, nederigheid en geduld. (Kol. 3:13). Hoe doe je deze kleding aan? Dit door dagelijks de dag te starten met de Heere en zo ‘gekleed’ de dag kunnen beginnen, was onze conclusie. En dat de liefde daarin de rode draad mag zijn. Liefde voor God en liefde voor onze naaste. Want wie de ander liefheeft, die heeft de wet vervuld!
We hopen maandag 1 november weer samen te komen in het MC. Tot dan!

Tot slot.
Deze kerkbode is voor de komende 2 weken. Voor een aantal onder ons zit er een weekje najaar-vakantie aan te komen. In ieder geval voor de scholieren. Geniet ervan. Verder denken we aan allen die problemen hebben, ziek zijn of anderszins. Werp al uw bekommernissen op Hem en Hij zal uw last licht maken. Dat is makkelijk praten zegt u? doe dan als de vader van de maanzieke knaap en zeg Heere ik geloof maar kom mijn ongeloof te hulp.

 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.

Johan Berkheij

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter