Home / Contact
Agenda / Nieuws

15-21 september '23 Publicatiedatum: 15 september 2023

wijkbericht

 

Nieuw.
De herindeling is een feit. Komende zondag is de eerste dienst met de nieuwe kerkenraad. In 1986 werd van de Pniëlboom een twijgje genomen en dat werd de jongste telg: Maranatha. En in 2023 komen de twee weer bijeen. We bevelen de (ver)nieuw(d)e wijk in de hoede en zorg van de grote Tuinman. O wat kan er dan iets moois van komen. Maar ook: wat een verantwoordelijkheid. Ik hoor Hem zeggen in Johannes 15: Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.
En afgelopen zondagmorgen klonk ook de aansporing:
Ga onderweg niet strijden
Sluit vaster u aaneen
Wees voor elkaar de minste
maar ook de meeste……in liefdedienst alleen!


Onwennig.
Nieuw is óók onwennig. Want wát wordt nieuw? En wat blijft bij het oude?
Op moment van typen van dit wijkbericht weet ik dat gewoon nog niet.

Vergaderen.
Maandagavond 11 september wordt er vergaderd door de nieuwe kerkenraad.
Dat moment is alweer voorbij als u deze kerkbode leest, maar niet bij het gereedmaken. Dus allerlei vermeldenswaardig nieuws wat betreft het reilen en zeilen van de wijk leest u in het volgende nummer.

Wijkindeling.
Niet alles is onduidelijk. In de kerkbode van 1 september stonden de ‘straatverschuivingen van wijk naar wijk’. Dat is gelukkig heel wat anders dan een aardverschuiving, maar toch……! Wel goed om er even aandacht aan te geven.
We nemen als wijk afscheid van Mercurius, Rijnsoever 159 t/m 199 en Vesta. En we verwelkomen Baak, Bries, De Krom, Delta, Doggersbank, Ebstroom, Krab, Kreeft, Mui, Oesterbank, Rijnsoever 201 t/m 293, Springvloed, Vikingbank, Vloedstroom, Zeester en Zuideinde. Voor velen zal het alleen iets administratiefs zijn, maar bij diverse adressen zijn langdurende en soms diepgravende contacten met de eigen wijk(ouderling of -predikant) ontstaan. En dan kan loslaten best pijn doen. We hopen dat niemand tussen wal en schip zal vallen, maar dat ieder zal ervaren: naar mij wordt echt omgekeken in deze nog steeds grote gemeente. Vanuit welke wijk dan ook! U hoort natuurlijk binnenkort meer hoe we de kennismaking met onze wijk vorm zullen geven.

Vooruitkijken.
Zondag 17 september is het Avondmaalszondag. In de avonddienst in de Pniëlkerk gaat ds C. Blenk voor in een dienst van voortzetting én dankzegging. Ik herinner me nog de laatste dienst met hem in de Ichthuskerk. In de consistorie wees hij ons op het schilderij van Leonardo da Vinci over het Laatste Avondmaal waarvan een afbeelding daar aan de muur hangt. Ds Blenk vertelde over Judas, de verrader. Je ziet hem -zo zei hij- met de elleboog op tafel en het zoutvaatje is omgevallen. De Heere beware ons er voor dat er zondag verraders -die het bloedig offer van de Zoon niet nodig hebben- aan de tafel zitten. Dat we eerbiedig (niet met de elleboog op tafel) en oprecht (zout) de dood van de Heere Jezus zullen gedenken. Laten we ook bidden dat de woorden die ds Blenk spreekt, met zout besprengd zullen zijn (Kol. 4 : 6). Dat is vol wijsheid, bederfwerend en levengevend.

Zieken.
Elke keer noemen we de namen van Coby van Duijn, Jaap Hoek, Corrie de Vreugd en Mevr. Van Dijk.
Waarom toch? Het doel is dat wij ze niet vergeten, maar hen óók zullen (blijven) noemen in onze gebeden.

Bijbelkring.
Dinsdagmorgen 26 september begint om 10.00 uur weer de Bijbelkring voor senioren onder leiding van ds Van der Plas in de vertrouwde wijkzaal van het Maranathacentrum. Volgende week volgt meer berichtgeving. Maar nu alvast dit om het in de agenda te zetten en het niet te vergeten.
Ik noteerde uit de dienst zondagmorgen nog deze zinnen: Bijbelkringen zijn zo behulpzaam om in de loopbaan te blijven lopen (Hebr. 12). Daar leer je medelopers kennen. Daar oefen je loopbaantechnieken. Daar is plek voor onderlinge correctie. Daar kun je elkaar waarschuwen voor gevaarlijke bochten. Daar kun je elkaar bemoedigen om de ogen gericht te houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.

Geloofsopvoeding.
In 1937 verscheen een boekje van de kinderloze Prof. Jan Waterink. Met een aansprekende titel: Aan moeders hand tot Jezus. Het ging over geloofsopvoeding. Wat een (levens)belangrijk onderwerp. Goed dat er ook in deze maand aandacht voor is.
Donderdagavond 28 september om 20.00 uur in Het Anker. Dominee Westland heeft in deze kerkbode nog meer info laten opnemen. Blader deze kerkbode maar eens door. Van harte aanbevolen. Het is het reisje naar het dorp ruimschoots waard.

Tot slot.
Sinds kort weet ik waar ik graag zit in de Oude Kerk. Elke bank heeft zitplaatsnummers. Ik zit het liefst op plek 8 heb ik gemerkt. Want met die 8 is iets bijzonders aan de hand. Als je op dat plekje zit en naar het nummer kijkt, denk je onmiddellijk aan een vis die naar beneden zwemt. En dát doet weer denken aan ‘tegen de stroom in zwemmen’ en ‘aan vissers der mensen’ en aan ‘netten die uitgezet worden’ en aan ‘gezegende vangst’.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Gert-Jan Meerkerk.
 

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter