Home / Contact
Agenda / Nieuws

15-21 mei 2020 11 mei 2020

Wijkbericht

Van zondag…
Zondagmorgen lazen we in de Ichthuskerk de indrukwekkende geschiedenis uit Exodus 19, i.c.m. Hebreeën 12 : 14 – 29. We hoorden over de heilige God, bij wie wij als zondige mensen niet zomaar in de buurt kunnen komen. Maar ook hoe wonderlijk Hij zelf deze afstand overbrugt en ons zijn onwankelbare Koninkrijk belooft. In een tijd waarin zoveel wankelt en onzeker is, doen we er goed aan ons hart en onze gedachten des te meer te richten op dát Koninkrijk.

Geboren: Kristie.
Op 7 mei is Kristina Victoria geboren, dochter van Huig en Agatha van der Plas.
Kristie is het zusje van Hugo en Hidde en ook een beetje van Arie, die ook deel uit mag maken van dit gezin. Van harte gefeliciteerd!
We zijn dankbaar dat het met moeder en dochter goed mag gaan.
Op het kaartje staat een belangrijke oproep uit de Bijbel: Maar wees vrolijk en verheug u tot in de eeuwigheid in wat Ik schep (Jes. 45 : 8). Zo mogen we ons ook verwonderen over de geboorte van Kristie en ons in haar komst verheugen. De HEERE, de Schepper van het leven, Hem komt toe alle lof en eer!

Meeleven.
Deze week zijn er geen bijzonderheden om te noemen vanuit onze wijkgemeente. We denken aan alle zieken en rouwdragenden. Ook aan onze gemeenteleden met een verstandelijke of lichamelijke beperking, die in de verschillende woonvormen  verblijven en/of nog steeds niet naar hun dagactiviteiten kunnen. Fijn dat de kinderen van de basisscholen deze week wel weer (deels) naar school konden, ook al zal dat voor sommige gezinnen en leerkrachten best nog wel spannend zijn. We mogen ook hierbij bidden om Gods kracht en bescherming. De HEERE geve ons alles wat nodig is!

Groet.
Vanuit onze wijkgemeente op deze plaats een hartelijke groet aan de familie Hogendoorn, nu zij Katwijk echt gaan verlaten. Een afscheid in bijzondere omstandigheden. Het voelt onwerkelijk en toch is het zo. Dankbaar zijn we voor de dienst die ds. Hogendoorn in ons midden mocht verrichten en de ondersteuning die hij daarin mocht krijgen van zijn vrouw. De HEERE geve daar blijvend zijn zegen over. Het ga jullie goed, met Hem!

Tot zondag.
Zondagmorgen zijn er, zoals we inmiddels gewend zijn, weer twee diensten.
’s Middags is in de Nieuwe Kerk de afscheidsdienst van ds. Hogendoorn. Deze dienst begint om 15.30 uur.
Om 18.00 uur is er dan nog een reguliere dienst in de Ichthuskerk.
Zelf sta ik voor zondag niet op het rooster, maar de verkondiging van het Woord gaat door. Heb het goed daaronder!
Met een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,
ds. G. Lugthart

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter