Home / Contact
Agenda / Nieuws

15-21 januari '21 11 januari 2021

wijkbericht

Van zondag…
Zondag hadden we als wijkgemeente de primeur wat betreft de livestreamuitzending vanuit het Maranathacentrum. Er is vorige week door een kleine groep vrijwilligers hard en enthousiast gewerkt om dit mogelijk te maken. Fijn dat het de eerste keer gelijk al zo goed ging! Dank voor alle inspanningen die hiervoor gepleegd zijn. Tegelijk gaat het uiteindelijk niet om de techniek, maar om het Woord. En dat mocht ook klinken zondag. Het ging over de eerste discipelen en hoe zij de Heere Jezus leerden kennen. Het was een preek, waarvan ik hoop dat er voor iedereen wel een les in zat. Hoe dan ook: de Heere geve er zijn zegen over!

Meeleven.
We deden zondagmorgen opnieuw voorbede voor mevr. Loes van Duijn – van der Plas. Na het overlijden van haar man, vorige maand, stierf nu ook heel onverwacht haar oude moeder. Zo kwam er nieuw verdriet bij het al bestaande. We leven met haar mee en bidden of de Heere haar nabij is.
We denken in deze weken ook heel in het bijzonder aan de gezinnen, waar het verplichte thuisonderwijs soms een grote wissel trekt op alle betrokkenen. En zo zijn er velen die zuchten onder de lockdown.
Dan denk ik ook aan hen, bij wie het wel heel erg stil geworden is.
We bidden om uitkomst!

Catechisaties.
Ik ben blij dat de meeste jongeren vorige week online aanwezig waren tijdens hun catechisatie-uur. Het voelde nog wel wat onwennig (misschien wel vooral bij mij), maar het was toch fijn om contact te hebben met elkaar. Ik wil dit de komende weken, gedurende de lockdown, voortzetten en hoop daarbij ook steeds vaardiger te worden in de mogelijkheden die de techniek me in dezen biedt.

Wijkavond.
Donderdag 14 januari is er weer een gezamenlijke wijkavond, via livestream te volgen vanuit de Nieuwe Kerk.
Ds. Veerman zal de avond leiden en het thema is: ‘Stil voor God – OMT’.
De avond begint om 20.00 uur.

All Together.
Op D.v. 20 januari is er een All Togetheravond vanuit het Maranathacentrum, met Joke van der Meij als spreekster.
Thema is: ‘Do you say yes to this dress?’ 
Jezus spreekt in de Bijbel over een toekomstige bruiloft. Wij hebben een Nederlandse bruiloft in gedachten, maar vanuit de betekenis van een Joodse bruiloft krijgen de woorden van Jezus een nog diepere betekenis.
De avond is via livestream te volgen via de website hervormdkatwijk.nl en start om 20.00 uur.
Opgeven via alltogether.hgkatwijk.nl voor nadere berichten.
De All Togethercommissie

Dagelijks Woord.
Sinds vorige week kunt u op elke werkdag weer een korte meditatie beluisteren via de website van onze gemeente, verzorgd door een van de predikanten.
Aanbevolen!

Verantwoording.
Ds. Lugthart vond in de brievenbus € 90,00, als volgt te verdelen: € 15,00 Zorg voor gehandicapten; € 30,00 kerk; € 15,00 diaconie; € 15,00 Oudejaarscollecte; € 15,00 wijkkas. Hartelijk dank hiervoor.

… tot zondag.
A.s. zondag sta ik voor ’s morgens op het rooster in de Nieuwe Kerk. Na de geschiedenis over de eerste discipelen lezen we verder in het Johannesevangelie en zal het gaan over het eerste teken wat Jezus doet op de bruiloft in Kana (Joh. 2 : 1 – 11).
Ik zie uit naar een rijke dienst.
Ontvang een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,
ds. G. Lugthart.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter