Home / Contact
Agenda / Nieuws

14-20 okt '22 Publicatiedatum: 13 oktober 2022

wijkbericht

Van zondag…:
Ik weet niet hoe u de preek van prof. dr. van den Brink afgelopen zondag in de Ichthuskerk hebt beluisterd. Bij mij speelden twee gedachten. Enerzijds hing ik aan zijn lippen. Het Woord van God sprak, met kracht en met gezag. De Geest was aan het werk. Het was heerlijk. Tegelijkertijd besefte ik dat ook ik daar schuldig werd verklaard. Vers 8 uit 1 Timotheüs 6 stond centraal: “Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn”. Van den Brink haalde ook het woord aan dat in de oude Statenvertaling werd gebruikt: deksel. Dat laatste betekent zoveel als “datgene waarmee je je kunt beschermen”. Denk (dus) aan kleding, maar ook aan een dak boven je hoofd. Daarmee zijn wij tevreden, of, opnieuw de SV, “vergenoegd”. Hebben wij genoeg aan voedsel, kleding en een dak boven ons hoofd? Zéker stof tot nadenken. Ja. Zeker. Mooi! Maar dan? Het zakt zo gauw weer weg. En dan horen we weer een nieuwe preek. Laten we God smeken om ons bewust te maken, élke dag opnieuw!

…tot zondag:
DV zondagavond 16 oktober hoopt ds. F.J.M. van Veldhuizen voor onze wijk voor te gaan in het Maranatha Centrum. Of u nu hier bent of elders: gezegende dienst en gezegende zondag toegewenst!

Meeleven:
Broeder Dick van der Plas is opgenomen geweest in het ziekenhuis. Hij werd geopereerd in verband met een darmafsluiting. Vorige week zaterdag kwam hij weer thuis. Hij moet verder herstellen, maar maakt het goed. We danken de HEERE voor Zijn sparende en bewarende Hand.

Dankbaar.
Na een moeilijke periode afgelopen zomer waarin bij Jannette borstkanker werd geconstateerd, laten Jannette en Dirk en hun kinderen van Regulus 15 ons weten het verheugende bericht te hebben ontvangen dat, na een operatie, de dokter meldde dat de uitslagen goed zijn. Er volgt nu nog verdere behandeling waaronder bestralingen. Dankbaarheid overheerst na deze moeilijke tijd. Samen met hen danken we God voor zijn trouw en goedheid aan hen betoond.

Wijkflyer:
Ergens komende week zal hij waarschijnlijk weer bij u in de bus vallen: de wijkflyer van onze wijkgemeente. Relevante data en contactgegevens staan hierin vermeld. Wellicht hangt u hem niet op de koelkast, dat hoeft ook niet. Maar ergens opbergen waar u hem af en toe eens tegenkomt is wel handig. We hopen u op vele activiteiten te mogen begroeten!

Lidmatenkring:
Maandag 3 oktober zijn we de kring gestart met een klein groepje. We hadden een mooi gesprek over de kinderdoop en hebben daarover van gedachten gewisseld. Verder hebben we een boekje uitgekozen voor komend seizoen. Het is ‘Mijn beeld van God’ van ds. A. van Zetten geworden. Welk beeld van God hebben wij? Is dat een zelfbedacht beeld of het beeld zoals God Zichzelf openbaart in Zijn Woord? Wat zijn Gods eigenschappen? En wat als een beschadigd Godsbeeld hebt? Actuele vragen in deze tijd van postmodernisme waar iedereen zijn eigen ‘waarheid’ lijkt te mogen hebben.  Hier hopen we komende maanden over na te denken. Boekjes kun je halen bij boekhandel Het Baken. Iedereen uiteraard van harte welkom om je bij ons aan te sluiten! Maandag 31 oktober (Hervormingsdag) staat de volgende avond gepland. Hartelijke groet, Bert Aandewiel

Giften:
ds. A.W. v/d Plas ontving 2 x € 10 en 3 x € 20 voor de wijkkas.
Gert-Jan Meerkerk en Leen Guijt ontvingen € 10 met als bestemming de wijkkas.
Hartelijk dank voor deze giften!

Tot slot:
Father Poulos (39 jaar) en Rafif (12 jaar) uit Irak, Pastor Enrique* (45 jaar) en Laura* (23 jaar) uit Colombia…vier broeders en zusters die op de Open Doors dag afgelopen zaterdag spraken. Samen met vriend Jasper van Vliet was ik erbij. Het was een ontroerende en tegelijkertijd bemoedigende samenkomst. We zongen samen in het Nederlands, Engels, Colombiaans, Arabisch en Aramees. De toespraken die werden gehouden door de bovenstaande broeders en zusters getuigden van een liefde en gehoorzaamheid aan Hem die me alleen maar heilig jaloers maakte. We zongen ze aan het einde toe en baden ze Gods zegen toe. Op het podium vochtige ogen, armen om schouders terwijl melodieën van geestelijke liederen in een mengeling van Oosterse en Europese tonen de zaal vulden. Wij in onze keurige auto’s over de goedonderhouden wegen terug naar onze veilige huizen. Zij, na een periode in Nederland, terug naar het gevaar in hun thuisland dat er elke dag is. En toch, ze blijven op hun post. Omwille van het Evangelie. Om Hem te dienen. Is dat iets dat we ooit ten volle zullen begrijpen? Ik weet het niet. Maar dit weet ik wel: “Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand” (Jakobus 5:16). Alle sprekers sloten hun toespraken af met: “Ik ben de vrucht van uw gebed”. Laten we daarom bidders zijn en blijven, in de wetenschap dat ook ons geen veilige reis is beloofd, maar wel een behouden aankomst.
* Schuilnamen

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
David Stelma

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter