Home / Contact
Agenda / Nieuws

14-20 mei 2021 10 mei 2021

wijkbericht

Van zondag…
Het was een bijzondere ervaring om overal in de Nieuwe Kerk weer mensen te zien zitten, afgelopen zondag.
Het sacrament van de Heilige Doop werd bediend aan vier kinderen van de gemeente:
Alexander Aandewiel (Jes. 43 : 1)
Jelte van Duijn (Jes. 43 : 2, 3a)
Louise van Duijn (Jes. 43 : 4a)
Lina Jonker (Jes. 43 : 5a)
De Woordverkondiging was vanuit Exodus 14. God trekt Zijn volk door het water heen. Zo verzekert Hij haar ervan dat Hij Zijn volk beschermt en bevrijdt. Dat mogen we ook toepassen op de doop. Hij doet ons met Christus opstaan in een nieuw leven, op weg naar het land van de belofte. Laten we de oude mens dan niet langer voeden, maar ons in geloof en gehoorzaamheid overgeven aan Hem!

Meeleven.
Erika Verdoes kreeg te horen dat ze borstkanker heeft. Inmiddels hebben de nodige vervolgonderzoeken plaats gevonden, waarvan de uitslagen deze week verwacht worden. Voor haar en haar gezin een spannende tijd. We leven mee en dragen hen op aan de troon van Gods genade.
Janna Schaap krijgt deze week ook nader bericht over de ziekte in haar lichaam verder bestreden zal worden.
Dankbaar zijn we met br. Jaap van Duijn dat hij na een korte ziekenhuisopname zo voorspoedig mag opknappen van zijn coronabesmetting. In zijn omstandigheden is dit toch wel heel wonderlijk. Ook zijn vrouw bleek het virus onder haar leden te hebben en was er afgelopen weekend nog erg ziek van.
We denken ook aan de rouwdragenden onder ons. Het gemis en het verdriet gaan niet over, dat blijkt telkens weer. De Heere trooste u/jou met Zijn liefde en nabijheid!

Kerkdiensten.
Het is weer mogelijk om met meer mensen naar de kerk te gaan. Laten we er dankbaar voor zijn en van de gelegenheid gebruik maken, als dat in onze persoonlijke omstandigheden verantwoord is. Ook al blijft het niet-zingen een pijnlijke beperking: het is tot Gods eer als Zijn gemeente samenkomt. En we hebben het zelf ook nodig! Laat uw plaats daarom niet leeg, maar meld u aan.

Laatste weken.
Afgelopen week waren we er als gezin nog een weekje tussenuit. Nu zijn de laatste weken voor ons afgebroken, hier in Katwijk. Dat voelt best vreemd. Ongemerkt zijn we ons hier toch best gaan hechten. En als predikant ervaar ik ook hoe er echt een band gegroeid is, in prediking en pastoraat. Ik vind dat heel bijzonder en ben daar oprecht dankbaar voor. Tegelijk maakt dat het afscheid nemen ook extra moeilijk. In deze weken probeer ik nog her en der wat mensen op te zoeken. Ondertussen wordt er ook een afscheidsavond voorbereid en is de afscheidsdienst vastgesteld op D.v. zondagmiddag 6 juni.

Verantwoording.
Voor de vakantie ontving ik nog een gift va €50,- voor  de wijkkas.
Hartelijk dank hiervoor.

Tot zondag.
Omdat ik voor de dienst van Hemelvaartsdag op het rooster sta, zal ik a.s. zondag niet voorgaan. In mijn plaats wordt de dienst van onze wijk geleid door ds. Ouwehand, voormalig directeur van de GZB en nu gemeentepredikant in twee kleine gemeenten Noord-Holland. Heb het goed onder de bediening van het Woord, thuis of in de kerk.
Met hartelijke groet,
ds. G. Lugthart.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter