Home / Contact
Agenda / Nieuws

13-19 november 2020 13 november 2020

Wijkbericht

Van zondag…
‘Als dankbaarheid ontbreekt…’ Zondagochtend ging het in het Maranathacentrum over de geschiedenis rond Nabal, David en Abigaïl.
Een bijzondere geschiedenis, die ook aan ons de vraag stelt: hoe zit het met de dankbaarheid in ons leven?
En zijn we bereid om te luisteren naar anderen, die ons soms moeten corrigeren? Genoeg stof tot nadenken…

Geboren: Dani.
Dankbaar en blij zijn Julian en Alisa Jonker met de geboorte van hun zoon Dani Samuël. Dani is op 6 november geboren.
We feliciteren onze bezoekbroeder en zijn vrouw van harte met dit grote wonder. De Heere heeft hen rijk gezegend – Hem komt toe alle lof en eer!
Laat het nu ook ons gebed zijn dat de kleine Dani net als zijn naamgenoot Samuël de Heere al jong zal dienen.

Meeleven.
We leven mee de zieken en rouwdragenden onder ons.
Maar ik denk ook aan hen rondom wie het in deze tijd zo stil is. Als sociale contacten op een laag pitje staan, kan het alleen-zijn als een extra last ervaren worden.
Hoe fijn is het dan als anderen daar oog voor hebben en dat ook laten blijken. Laten we naar elkaar om blijven zien en ook voor elkaar blijven bidden!

Bijbelkring senioren.
De Bijbelkring voor senioren zullen we opnieuw moeten laten passeren. In deze weken van verdiepte lockdown kunnen we elkaar helaas niet ontmoeten.
Ik mis het wel en hoop van harte dat het binnenkort toch weer mogelijk zal zijn.

Gezamenlijke wijkavond.
Donderdagavond 19 november ben ik aan de beurt om invulling te geven aan de gezamenlijke wijkavond, die digitaal uitgezonden zal worden vanuit de Nieuwe Kerk.
Ik wil iets gaan doen met het thema ‘Over de kerk gesproken…’ De kerk – daar is vandaag best veel over te doen. De situatie waarin we terechtgekomen zijn door het coronavirus brengt dieperliggende dingen aan het licht.
Wat betekent het eigenlijk om kerk te zijn?
Waar komt het dan op aan?
Kijkt en luistert u mee? We beginnen om 20.00 uur.

Verantwoording.
Ontvangen via Floris van der Plas en Wim Nijgh: €20,- voor de wijkkas.
Voor datzelfde doel via de bank €25,-.
Hartelijk dank voor uw gaven!

…. tot zondag.
Zondagavond hoop ik voor te gaan in de Oude Kerk. Zondag 6 van de Catechismus is aan de beurt. Over de Middelaar, door God gegeven: onze Heere Jezus Christus.
Na een aantal donkere zondagen in de Catechismus breekt nu het licht door.
Allen een gezegende zondag toegewenst!
Met een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,
ds. G. Lugthart.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter