Home / Contact
Agenda / Nieuws

12-18 mrt '21 08 maart 2021

wijkbericht

Van zondag…

En toen Hij dit zei, gaf een van de dienaars die daarbij stond, Jezus een slag in het gezicht en zei: Antwoordt U zo de hogepriester? Jezus antwoordde hem: Als ik verkeerd gesproken heb, bewijs dan wat er verkeerd is; maar als Ik terecht gesproken heb, waarom slaat u Mij dan? (Joh. 18 : 22, 23)
Het was bijzonder om weer met een groepje mensen samen te kunnen in de kerk. Wat hebben we dat gemist! Ik hoop en bid dat dit kleine begin spoedig mag uitgroeien tot grotere groepen en als God het geeft weer volle kerken.

Meeleven.
We leven met mevr. Loes van Duijn. Ze viel vorige week in huis en brak daarbij haar heup. Een operatie was nodig en nu verblijft ze tijdelijk in Parlevliet. Opnieuw een tegenslag, na alles wat ze in de achterliggende maanden al moest meemaken. We bidden om Gods kracht en nabijheid in de weg die ze moet gaan.
We denken ook aan andere zieken en rouwdragenden onder ons. De Heere ondersteune u met zijn liefde en ontferming!

Bevestiging br. Schaap.
A.s. zondag zal br. Arie Schaap in de kapel van Overduin bevestigd worden als ouderling met een bijzondere opdracht voor het pastoraat in Overduin. De dienst zal geleid worden door de pastor van Overduin, ds. Binnendijk. We wensen br. Schaap van harte Gods zegen toe om als ambtsdrager in dit deel van Gods wijngaard werkzaam te zijn.

Catechisaties.
Vorige week konden we weer met twee catechisatiegroepen samenkomen in het Maranathacentrum. Dat was erg fijn en ik hoop echt dat dit tot het einde van het seizoen mogelijk blijft. Complimenten voor de catechisanten die het in de afgelopen weken hebben volgehouden om via Teams mee te doen!

Gezamenlijke wijkavond.
Volgende week donderdagavond is er weer een gezamenlijke wijkavond. De avonden in de lijdenstijd hebben een meditatief karakter. Op D.v. 18 maart ben ik de beurt om de avond te lijden. De avond wordt gehouden in het Maranathacentrum en we beginnen i.v.m. de avondklok om 19.30 uur, zodat we ook weer op tijd thuis kunnen zijn. Het thema weet ik op dit moment nog niet.

Kamerik.
Zondag is het afgekondigd. Ik heb het beroep vanuit de hervormde gemeente te Kamerik aangenomen. Dat was geen makkelijke beslissing. De roep vanuit Kamerik was heel duidelijk. En raakte me. Omdat men na 4 jaar praktisch vacant te zijn geweest weer zo verlangde naar een eigen herder en leraar. Omdat het vele en mooie werk wat er in die gemeente te doen is past bij waar mijn hart ligt. Tegelijk voelde ik de nood van de gemeente van Katwijk. En werd die nood van verschillende kanten mij op het hart gelegd. Juist in de afgelopen weken heeft u mij ook laten merken welke plek ik mocht krijgen in het midden van de gemeente en hoe dat gewaardeerd is en wordt. Het raakte me diep om te lezen hoe mensen schreven dat de prediking die ik mocht brengen in de afgelopen jaren tot zegen voor hen is geweest. Hoe er een band is gegroeid. Ik ben daar intens dankbaar voor en daarom doet het ook mij pijn om u als gemeente los te moeten laten. Toch ben ik ervan overtuigd geraakt dat de Heere mij een nieuwe plek geeft in zijn Koninkrijk. Ik heb het niet gezocht, maar het kwam wel op mijn weg. En ook daar verwonder ik mij over. Is 4½ jaar in een grote gemeente als Katwijk niet een beetje kort? Misschien wel. Anderzijds: het mag niet van een dominee afhangen. De Heere stuurt zijn dienaren en roept ze op zijn tijd weer naar andere plaatsen. Zo belijden we dat. En dat mag ons ook verwachting geven voor onze gemeente. We weten niet wat de toekomst brengen zal. Maar ook de gemeente van Katwijk ligt in Gods hand. Hij zal ook voor haar zorgen en haar geven wat goed voor haar is. Dat geeft mij rust en ik hoop en bid dat u dat ook zo mag ervaren. Hartelijk dank voor alle warme en liefdevolle blijken van meeleven die ik en wij als gezin in de afgelopen weken mochten ontvangen. Het heeft ons góéd gedaan. Laten we elkaar blijven opdragen in onze gebeden!

Verantwoording.
Ontvangen voor de wijkkas, via de bank 2x €20,-; via Hans van der Meij 1x €20,-.
Hartelijk dank voor bijdragen!

…… tot zondag.
A.s. zondag heeft onze wijk opnieuw dienst in de Nieuwe Kerk, nu in de morgen. We lezen verder in het Johannesevangelie en staan nu stil bij het laatste gedeelte van Johannes 18. Allen een gezegende zondag toegewenst!
Mede namens mijn vrouw, in verbondenheid,
ds. G. Lugthart.

 

 

 

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter