Home / Contact
Agenda / Nieuws

11-24 augustus '23 Publicatiedatum: 07 augustus 2023

wijkbericht

Van zondag…
30 juli hoorden we via proponent Guijt de uitleg van de brief van Filemon. Onesimus was een gevluchte slaaf. Hij moest weer terug naar zijn heer. Hebben wij de toepassing al op ons zelf gedaan? Ook wij moeten terug naar onze Heer.
6 augustus ging ds. Barth ons voor. Hij mocht ons het Woord bedienen uit Handelingen 15. Het gedeelte waarin Paulus en Barnabas verbitterd raken en apart verder gaan. We zien dat ondanks deze scheiding de verspreiding van het Heilig evangelie “gewoon “doorgaat.

Tot zondag… 
in de avonddienst van 13 augustus hoopt ds. W. Meyer voor te gaan in de Nieuwe Kerk.  
20 augustus hoopt de “oude “vertrouwde dominee A.W. van der Plas ons weer vanuit het Woord te bedienen. Om 10 uur in de Ichthuskerk.
U laat u plaats toch zeker niet leeg?

Giften..  
Via ds. Van der Plas mochten 10, 50 en 4x 20 euro voor de wijkkas ontvangen en ook nog 10 euro voor de kerk.
Geefsters of gevers hartelijk dank en van harte aanbevolen.

Medeleven
Wij denken voortdurend aan Coby van Duijn en bidden voor haar, we hopen dat ze enige verlichting mag hebben van de kuren. De Heere zij jou en je man en allen die om je heen staan, goed en nabij. Wederom mochten we een geboortekaartje ontvangen. Deze keer van Corne en Annemieke Ouwehand. Ze mochten een dochter ontvangen, Hannah. De tekst op het kaartje spreekt van verwondering, liefde en leven. Ontvangen van Hem en aan de kleine Hannah gegeven. Mochten jullie dit je leven lang maar blijven ontvangen en ervan blijven genieten. Dit geldt ook voor broer Lukas. Wij feliciteren jullie van harte en wensen dat Hij jullie bede zal verhoren.

Vakantie.
We zitten er weer volop in. Een poosje genieten van vrije tijd. Mooi dat dit nog kan. Ook in de kerkenraad zijn er in deze weken broeders op vakantie. Een daarvan is de spil namelijk onze scriba broeder Van der Plas. Eigenlijk is hij niet te vervangen maar ik ga het toch proberen. Martien geniet van zijn rust vanaf nu tot en met zaterdag 19 augustus. Voor lief en leed kunt u ondergetekende bellen op nummer 06-10973358.

Kerkenraad
Het zal u de afgelopen weken niet ontgaan zijn dat er druk gewerkt wordt aan de integratie van de Maranatha en Pnielwijk. Ondanks de vakantie wordt er door een aantal broeders hard gewerkt om een nieuw bestuur samen te stellen maar ook om een winterprogramma te gaan maken. Daarnaast is het moderamen van Maranatha bezig om de afscheidsdienst te organiseren. Het ziet er naar uit dat deze dienst op 10 september zal plaatsvinden. In deze dienst nemen we dan afscheid van alle broeders die in het afgelopen jaar al reeds gestopt zijn en die per 10 september hopen te stoppen. 
Zet u deze datum alvast in uw agenda ? Nadere info volgt.
Voorgaande was de laatste zin in het vorige kerkblad. Vooralsnog is er niets naders te melden.

Tot slot.
Ook dit kerkblad is ook weer voor 14 dagen. Vanuit de wijk heb ik geen andere zaken binnen gekregen. Geniet u nog van de laatste vakantiedagen of bent u alweer met frisse moed begonnen? Hoe dan ook wensen wij u alle goeds toe.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Johan Berkheij

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter