Home / Contact
Agenda / Nieuws

11-17 september 2020 07 september 2020

Wijkbericht

Van zondag…
‘Laat de kinderen bij Mij komen.’ Dat was het thema afgelopen zondagmorgen in de Ichthuskerk. In deze dienst werd het sacrament van de Heilige Doop bediend aan Elena Kunz (dooptekst Luk. 1 : 46,47),  Kristie van der Plas (dooptekst Rom. 8 : 37) en Noah van Rijn (dooptekst Jes. 51 : 12a). Het was bijzonder dat de doop weer bediend kon worden. We wensen de doopouders met hun kinderen van harte Gods zegen toe!

Geboren:
Jelte.
Op 26 augustus is Jelte Guus van Duijn geboren, zoon van Henk en Jessica van Duijn en broertje van Lieke en Thijs.
Klein ben je in deze wereld, als een zandkorrel langs het strand. Maar God heeft jouw naam al geschreven in de palmen van Zijn Vaderhand. Met deze woorden belijden Henk en Jessica hoe zij naar de kleine Jelte kijken. Kostbaar! We wensen hen als gezin veel vreugde en liefde toe onder Gods zegen.

Geboren:
Naud.
Ook Martin en Yolanda Nieuwpoort werden opnieuw verblijd met de kinderzegen.
Ze ontvingen uit Gods hand op 4 september een zoon die zij de naam Naud geven.
Naud is het broertje van Thijs en Liza.
Ook in dit gezin is er veel blijdschap en dankbaarheid en we feliciteren het van harte met dit wonder van nieuw leven. Loof de HEERE, want Hij is goed!

Meeleven.
Deze week geen berichten van ziekte of zorg. Mochten ze er wel zijn, laat het me dan weten. Ik leef graag met u mee!

Kom ga met ons…
Afgelopen zondag waren er in alle vijf kerken weer diensten. Ik ben er dankbaar voor. Het deed me goed om ook afgelopen zondag weer gezichten te zien van broeders en zusters die ik nog niet eerder zag. Laten we elkaar aanmoedigen om weer te gaan, zodat de lofzang weer zal klinken en de gemeente weer gebouwd wordt op de manier zoals we dat ook in de Bijbel lezen – door de onderlinge bijeenkomst. Dat is wezenlijk anders dan vanuit huis een dienst meebeleven, ook al zijn we dankbaar dat dat in de afgelopen tijd en ook nu nog steeds mogelijk was en is.

Wijkflyer.
In deze weken wordt de wijkflyer weer in de wijk verspreid. U treft er onder andere een overzicht in van de activiteiten die er komend seizoen weer zullen zijn. Onder de beperkingen vanwege het Coronavirus hopen we toch dat deze activiteiten doorgang kunnen vinden, ook al zal het wel zijn een aantal aanpassingen t.o.v. andere jaren. Doet u ook mee?

Bijbelkring voor ouderen.
Ik moet wel gelijk een datum aanpassen. In de wijkflyer staat vermeld dat de bijbelkring voor ouderen voor het eerst weer samenkomt op 22 september. Vanwege een dubbele afspraak moet ik deze kring een week vervroegen, naar 15 september. Dat is dus volgende week dinsdag al. Bij deze daarom een uitnodiging voor a.s. dinsdag om weer te komen, van 10.00 tot 11.30 uur in het Maranathacentrum. Ook nieuwe deelnemers zijn trouwens van harte welkom. We komen bij elkaar in de wijkzaal, daar is ruimte genoeg. En het lijkt me goed om deze ochtend in het licht van Bijbel met elkaar door te praten over hoe we tegen de huidige omstandigheden aankijken.

Lidmatenkring.
Ik wijs ook alvast op de eerste bijeenkomst van de jonge lidmatenkring, op D.v. maandag 21 september om 20.00 uur in het Maranathacentrum. Een mooie plek, waar we met een groep betrokken en jonge gemeenteleden zo’n 1x per maand in gesprek zijn rond een bijbelgedeelte. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Vrouwenochtend.
Hierbij nodigen we alle vrouwen van harte uit voor de vrouwenochtend van wijkgemeente Maranatha op donderdag 24 september. De ochtend begint om 9.30 uur en eindigt om 11.30 uur. In het eerste gedeelte is er een inleiding met als thema: Waar leef jij voor? God heeft ons zoveel te bieden, maar willen we het aannemen? Na de pauze gaan we weer iets creatiefs maken. Oppas is aanwezig, de kosten zijn 12 euro. Opgeven is mogelijk tot uiterlijk zaterdag 19 september via alieguyt@hotmail.com of telefonisch: 06 30005008 of 06 22671911 (tussen 10 en 12 uur). We zullen deze ochtend uiteraard de regels van het RIVM hanteren.

Catechese.
Binnenkort krijgen de jongeren van 12 jaar en ouder weer een uitnodiging voor de catechisaties. Deze gaan voor onze wijk beginnen op dinsdag 29 september. Het is de bedoeling dat catechisanten zich dit jaar van te voren zullen inschrijven, om van te voren zicht te kunnen hebben op de verwachte groepsgrootte en daar indien nodig nog wat mee te kunnen doen. Hierover binnenkort meer. Ik hoop, samen met onze jeugdouderling Gijs de Vreugd, weer catechisatie te geven op dinsdagavond. De tijden zijn als volgt:

18.45-19.30 uur: 12 tot 14-jarigen

19.30-20.15 uur: 15 tot 17-jarigen

20.15-21.00 uur: 18 jaar en ouder

Graag kom ik ook in contact met jonge of al wat oudere mensen die overwegen om belijdeniscatechisatie te volgen. Het zou mooi zijn als we voor dit jaar weer een groep of groepje kunnen vormen.

… tot zondag.
A.s. zondag sta ik voor twee diensten op het rooster. ’s Ochtends heeft onze wijk dienst in het Maranathacentrum en ’s avonds in de Oude Kerk. Ik denk voor ’s ochtends aan de eerste brief aan zeven gemeenten in Klein-Azië, die we vinden in Openbaring 2 : 1 – 7.
Voor ’s avonds weet ik het nog niet. Bent u/jij er ook weer bij?
Dank voor het al het meeleven rond onze zoon Arco. Het gaat naar omstandigheden gelukkig weer best goed met hem, hij kan inmiddels met zijn krukken aardig uit de voeten. 
Ontvang een hartelijke groet van ons allen uit de pastorie,
ds. G. Lugthart

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter