Home / Contact
Agenda / Nieuws

10-23 juli 07 juli 2020

wijkbericht

Van zondag… 
Het was een vreugdevolle dienst, zondagavond in de Nieuwe Kerk. Dankbaar met de mensen die er waren, dat we weer samen konden komen in Gods huis. Dankbaar ook met de mensen die meekeken of meeluisterden en zich ook betrokken wisten op deze dienst. Dankbaar dat we twee nieuwe ambtsdragers ontvingen, in de personen van Bert Aandewiel en Corleen Haasnoot. Bovenal dankbaar voor de Heere die tot ons sprak in Zijn Woord. ‘Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal’ (1 Thes. 5 : 24). Een woord om aan vast te houden, of je nou ambtsdrager bent of niet. De Heere roept ons allen tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid en tot een leven in heiliging. Hij roept ons. Maar tegelijk laat Hij ons daarin niet alleen, maar mogen we alles ook van Hem verwachten. De Heere zegene Zijn Woord en ook onze nieuwe ouderlingen. 

Meeleven.
Br. J. van Rijn werd ontslagen uit het ziekenhuis en verblijft nu tijdelijk in de Duinrand, om daar aan te sterken. We bidden of de Heere hem nog nieuwe krachten wil geven.
Verder denken we aan onze diaken Gerrit van der Plas en zijn vrouw, nu hun geliefde vader afgelopen week na een korte ernstige ziekte stierf. De Heere trooste hen in dit verlies. Dankbaar zijn we met William van der Spek en Caroline Verdoes, die vrijdag hopen te trouwen. We wensen hen nogmaals alle goeds toe.

25 jaar getrouwd.
Op 7 juli was het echtpaar Schlahmilch – Van Iterson 25 jaar getrouwd. Vanuit onze wijkgemeente feliciteren we hen en hun kinderen van harte met dit zilveren huwelijksjubileum en wensen hen nog vele goede jaren toe onder de zegen van onze God. Op dezelfde dag was ook het echtpaar Jonker – de Vreugd 25 jaar getrouwd. Ook voor hen en allen die bij hen horen een hartelijke felicitatie en nog vele mooie jaren!
Dankbaar voor alles wat God gegeven heeft, mogen we tegen elkaar zeggen: Looft de HEERE, wat Hij is goed!

Jonge Lidmatenkring.
Afgelopen maandag kwamen we als jonge lidmatenkring nog een keer bij elkaar. Fijn om elkaar na lange tijd op deze manier weer een keer te kunnen ontmoeten.
Ik hoop dat we in het nieuwe seizoen weer op oude voet verder kunnen!

Vrijwilligers.
Langzaam maar zeker kunnen we met steeds meer mensen op zondag weer samenkomen in de kerk. Ik ben er dankbaar voor en ik denk ook dat het goed is dat we elkaar op deze manier weer kunnen ontmoeten, ook al zal het nog niet zijn als vanouds. Omdat we gebonden zijn aan allerlei maatregelen, hebben we wel extra mensen nodig om dit alles in goede banen te leiden, m.n. coördinatoren die kerkgangers de plek aanwijzen waar ze kunnen zitten. Hoe meer coördinatoren, hoe meer er mogelijk is. Wie helpt er mee en geeft zich op? Dat kan via het e-mailadres aanmelden.vrijwilligers@hervormdkatwijk.nl.

Beroepingswerk.
Is de ene pastorie aan de Boulevard net weer bewoond, wordt er een eindje verder aan de deur van een andere pastorie geklopt en geroepen om over te komen. We wensen ds. Wijnhorst en zijn vrouw veel wijsheid en de leiding van Gods Geest toe bij het beroep wat op hen afkomt. Dat de Heere zelf de weg zal wijzen!

Persoonlijk.
Van 20 juli t/m 16 augustus hoop ik het werk in de gemeente een paar weken los te kunnen laten. In de volgende kerkbode schrijf ik nog wel iets over bij wie u tijdens mijn vakantie in voorkomende gevallen terecht kunt.

Tot zondag.
A.s. zondag mag ik voorgaan in Dordrecht, de gemeente waar mijn zwager, ds. Maas, aan verbonden is. De week erna sta ik voor ’s morgens in de Ichthuskerk op het rooster en word ik ’s middags verwacht in de Dorpskerk van Wezep, de kerk van mijn jeugd en waar mijn ouders en schoonouders nog steeds bij betrokken mogen zijn. Oude herinneringen komen boven. En hoe bijzonder: er zijn in de achterliggende tien, vijftien jaar verschillende jongens uit die Dorpskerk in Wezep als dominee terecht gekomen in Katwijk. Ik blijf dat best apart vinden. Hoe dan ook, de 19e mag ik weer even terug en ik zie er naar uit.
Met een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,
ds. G. Lugthart  

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter