Home / Contact
Agenda / Nieuws

10-23 april 2020 06 april 2020

Wijkbericht

Van zondag… 

Vanuit de aula mocht ik zondagmorgen het Woord verkondigen. Het ging over Jezus en zijn moeder: hoe Hij vanaf het kruis nog een woord voor haar had en haar verbond aan Johannes. Maria moest leren om naar Jezus te kijken als haar Zaligmaker.
En vanaf het kruis stichtte Hij een nieuw gezin. Zo legde Hij de basis voor de Kerk. 
Ik weet niet wie er allemaal meegekeken en/of meegeluisterd hebben. Dat hoeft ook niet. Ik hoop dat u het goed hebt gehad.
Fijn dat er nu ook beeld was!

In memoriam: Cornelia Lena van der Plas – van der Bent.
In de vroege ochtend van 30 maart j.l. stierf in Vlietstede in Rijnsburg mevr. Cornelia Lena van der Plas – van der Bent. Corrie van der Plas had een paar dagen daarvoor een longontsteking gekregen en overleed aan de gevolgen daarvan. Ze was 76 jaar. Een groot deel van haar leven woonde ze met haar man Bas en haar gezin aan de Mercurius. Ze mocht moeder worden van drie kinderen. Haar oudste, Leendert, moest ze al na vier jaar loslaten. Dat was een diep verdriet in haar leven. Toen haar man, heel onverwacht, stierf, kon Corrie niet alleen aan de Mercurius blijven wonen. Ze verhuisde naar Vlietstede, waar ze het nog heel goed had. Nu kwam er ook aan haar leven hier op aarde heel plotseling een einde. Afgelopen donderdag hebben we haar lichaam begraven op de oude begraafplaats aan de Zuidstraat. We vragen uw gebed voor haar dochter Jacqueline en haar zoon Leen, met Francisca en hun kinderen. De Heere trooste hen in hun verdriet.

Meeleven (1).
We leven met mevr. Coby Remmelzwaal – Klok. Zij verblijft op de revalidatieafdeling van het Alrijneziekenhuis. De dankbaarheid dat dat operatie mocht slagen, werd vorige week overschaduwd door het bericht dat het gezwel wat verwijderd werd kwaadaardig bleek te zijn. Dat geeft nieuwe zorgen. We bidden of de Heere bij haar wil zijn.
Van mevr. Van Dijk – Paap begreep ik dat ze erg ziek is geweest van het Coronavirus. Het gaat nu gelukkig weer iets beter met haar.
We denken ook aan andere zieken. Laat er veel gebed zijn en blijven voor elkaar!

Meeleven (2).
Zondag baden we ook voor onze broeders en zusters met een verstandelijke beperking. Ook voor hen is deze tijd heel erg moeilijk. Veel van hun activiteiten zijn vervallen, terwijl het soms heel moeilijk is om uit te leggen waarom.
Laten we ook aan hen denken en aan degenen die voor hen mogen zorgen.

Meeleven (3).
Als predikant leef ik ook in deze tijd graag met u mee.
Schroom niet om me te bellen!

50 jaar getrouwd.
Op 10 april hopt het echtpaar De Vreugd – Barnhoorn 50 jaar getrouwd te zijn. Een bijzondere mijlpaal, waar we hen van harte mee feliciteren. Zorgen en verdriet zijn hen in al die jaren niet bespaard gebleven, maar toch mogen zij zeggen dat de Heere hen nabij is geweest en zijn trouw heeft doen blijken. En daarom mogen zij ook belijden: Soli Deo Gloria! We wensen hen, met allen die bij hen horen, van harte Gods zegen toe.

Paasattenties.
De paasattenties zijn weer bezorgd. Het ging dit jaar wat anders dan anders. Soms moesten de plantjes bij de deur worden gezet. Maar we hopen toch dat u ze gevonden hebt en er blij mee bent.
Mocht u iets willen geven voor de wijkkas, dan kunt u dit overmaken op het rekeningnummer wat boven dit wijkbericht staat, o.v.v. Paasattentie.

Tot zondag.
Op Goede Vrijdag en 1e Paasdag hoef ik niet voor te gaan. Ook preekbeurten uit andere gemeenten werden teruggegeven. In plaats daarvan sta ik nu wel voor 2e Paasdag op het rooster.
Vanuit de aula of de Nieuwe Kerk – dat weet ik op dit moment nog niet.
Ik hoop dat Paasevangelie in al haar rijkdom klinken zal en dat we daar juist nu hóóp uit mogen putten. Ik wens u daarom ook allen, ondanks alles, gezegende Paasdagen toe!
Met een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,
ds. G. Lugthart

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter