Home / Contact
Agenda / Nieuws

10-16 dec '21 Publicatiedatum: 06 december 2021

Van zondag…
vanuit de preek van ds. Foppen van afgelopen zondag gaan we door naar..

….. tot zondag… 
de preek van ds. Jongeneel die ons aanstaande zondag in een doopdienst hoopt voor te gaan vanuit de Ichthuskerk. Al weet ik op dit moment nog niet of er dopelingen zijn.
Goede en gezegende diensten toegewenst.

Giften..
Deze week mogen wij weer de nodige giften vermelden.
Van ds. Van der Plas mochten wij 10 euro en 2x 20 euro ontvangen voor de wijkkas en 20 euro voor de kerk.
Via de broeders Blees en van der Meij mochten we 10 euro ontvangen en via Petra Blees 5 euro. Beide voor de wijkkas.
Gevers en/of geefsters weer hartelijk dank en van harte aanbevolen.

Vanuit de Kerkenraad
Er staat voor donderdag 9 december een kerkenraadsvergadering gepland.  Wij hopen met elkaar de komende weken voor te bereiden binnen de mogelijkheden die ons geboden worden.
Bid u voor wijsheid?

Vreugde en medeleven.
Hoewel we deze week geen specifieke namen en/of gebeurtenissen hebben aangeleverd gekregen, zijn wij ons ervan bewust dat niet in een klap alle ellende op de wereld, in ons land en in ons dorp is opgehouden. Mijn gedachten dwalen wel ogenblikkelijk af naar dat moment wat voor ons nog in de toekomst ligt. Het gaat echt gebeuren de terugkomst van onze Heiland en Zaligmaker Jezus Christus. Dan is het van die stonde af aan over. Ik wens u die ziek bent of anderszins lijdt dit mag geloven en wens u kracht en sterkte toe om uw kruis te dragen. Hij zegt het Zelf: wie volhard tot het einde in het geloof, die zal Zalig worden. Wat een blij vooruitzicht.

Tot slot.
De klok sloeg afgelopen zondagmiddag 4 keer en de dienst begon. Natuurlijk zijn we blij dat er nog diensten gehouden konden worden. Tegelijkertijd vroeg ik me af wat de landelijke kerkleiding tot zo’n advies brengt. Alle niet essentiële winkels moeten om 5 uur dicht. Daar gaan we de kerk toch niet onder scharen hoop ik? Zonder opstandig te worden of te klinken vraag ik me oprecht af of wij onze God niet meer te eren hebben dan de supermarkt en het betaalde voetbal.. Naar mijn idee ging Jezus ons in de bijbel toch anders voor. Maar laten we dankbaar zijn dat de kerk nog open ging, het Woord zijn loop nog mocht hebben en het evangelie nog mocht klinken. We gaan op Kerst aan. De geboorte van onze Heiland gedenken. Mocht het zijn dat dat Kindje ook uw en jouw Zaligmaker mag zijn of worden.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Johan Berkheij

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter