Home / Contact
Agenda / Nieuws

Binnen de gemeentegrenzen van Katwijk aan Zee bevinden zich zes bijzondere begraafplaatsen. Een bijzondere begraafplaats kan aangelegd en in stand gehouden worden door een kerkgenootschap, privaatrechtelijk of natuurlijk persoon.

Een kerkgenootschap is gerechtigd tot het hebben van één of meer kerkelijke begraafplaatsen. De Hervormde gemeente Katwijk aan Zee heeft twee begraafplaatsen. De oudste van de twee is gelegen aan de Zuidstraat, in het huidige centrum van het dorp Katwijk aan Zee. De andere begraafplaats is rond 1950, onder de naam ‘Duinrust’ aangelegd aan de Parklaan. Op begraafplaats ‘Duinrust’ is een deel van de begraafplaats bestemd voor de graflegging van leden van de hervormde gemeente Katwijk aan Zee en een ander deel daarvan is bestemd voor inwoners van de burgerlijke gemeente Katwijk aan Zee. Hieronder vindt u een beschrijving van de geschiedenis van beide begraafplaatsen.

I. Algemene begraafplaats aan de Zuidstraat
II. Begraafplaats “Duinrust” aan de Parklaan

Januari 2014
Geschreven door drs. C. Hoogendijk, Katwijk aan Zee

Geraadpleegde bronnen:

Archief Gemeente Katwijk

  • 3667 Akte van erfpacht (1 Charter)
  • 3668 Akte van Transport (1 Charter)
  • 3669 Stukken betreffende de aankoop van twee percelen grond voor de uitbreiding van de begraafplaats 1898 (1 omslag)
  • 3670 Akten waarmee baron van Wassenaer afstand doet van de erfpacht (1908) 2 stukken
  • 3671 Rapport uitgebracht door de Nederlandse Heidemaatschappij (1917) 3 stukken

Archief Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Katwijk

  • Archiefdozen K33, K42, K47 met betrekking tot de begraafplaats aan de Zuidstraat en de nieuwe begraafplaats "Duinrust"

Secundaire Literatuur

  • A. Th. Van Deursen, In Katwijk is alles anders, een christelijk dorp ontmoet de wereld 1940-2005 ( uitgeverij Bert Bakker, 2011)
  • M. Vooijs, J. Blom, G.D. van Kruistum (red.) Vissen in de Oude Kerk. De Nederlandse Hervormde Gemeente van Katwijk aan Zee door de eeuwen heen. Uitgave van de Hervormde gemeente (Katwijk 2002)
Navigatie

Stichting Begraafplaatsen HGK

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter