Home / Contact
Agenda / Nieuws

Uit de pastorie Publicatiedatum: 10 januari 2020

Uit de pastorie 2-2020

Er was eens een man uit Elburg, die met een kaasschaaf kerstpost open maakte. Ik stond erbij en keek er naar. Vol verbazing. Vanwege de verwoede ijver waar hij dat mee deed. Wij doen het thuis anders. Al haastten ook wij ons naar de brievenbus, toen daar de kerst- en einde- jaarswensen binnen stroomden. Waarop we namen lazen die ons gaandeweg bekend en lief geworden zijn. Soms waren daar ook kostbare woorden bij. Eenmaal kerst zat ik op een gegeven moment de sla van een sa- lade naar binnen te werken. Onze jongste zoon zag het aan en sprak in alle ernst: ’zo eten koeien ook.’ Het blad sla bleef een mo- ment bewegingloos uit mijn mond hangen. Hij kan het echter weten, want opa is boer. Op tweede kerstdag deed één der uwen mij wat kerkbodes van elders toekomen. Waar- in ik in het wijkbericht van een collega het gedicht ’Brand in de pastorie’ las:

’Waar moet ik beginnen,
wat brandt er het eerst?’
brulde de spuitgast omlaag van driehoog. ’Pak gauw zijn preken,’
riep iemand beneden,
’die vatten zo vlam:
Kurk- en kurkdroog.’

In alle ernst: dank voor alle goede wensen en andere hartelijkheden rond kerst en oud en nieuw. Wederkerig van harte alle goeds toegewenst. Mogen genade en wijsheid ons geschonken en vermenigvuldigd worden en wij wandelen met God. Waarover ds. H.G. Abma (1917-1992) in zijn dagboek ooit eens opmerkte: ’Toch is dat leven heerlijk waarvan aangetekend staat: wandelen met God. Hoeveel heilige intimiteit. Hoe wordt in dit woord het schril contrast getekend met onze vormelijke godsdienst. Dat is: handelen met God. Handelen, bedriegen, verbergen, beetnemen, grootst mogelijke winst maken. Heere, geef toch dat wij wan- delaars gevonden worden op ’t pad ten le- ven, waar Gij met hen gaat. Wandelend met God.’

Ander

Nieuws

Meer nieuws

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter