Home / Contact
Agenda / Nieuws

Week van Voorbereiding

Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden.

(Lukas 22.15)

Het is Jezus er alles aan gelegen nog eenmaal met zijn leerlingenkring te vieren hoe de Here zelf zijn volk bevrijdde uit de slavernij in Egypte. Jezus stuurt Petrus en Johannes eropuit om het Pascha voor Hem en de discipelen klaar te maken.

Petrus en Johannes gehoorzamen hun Meester, gaan naar Jeruzalem, ontmoeten daar kennelijk iemand die een kruik draagt, spreken hem aan en vragen hem waar de eetzaal is waar ze voor Jezus en zijn discipelen het Pascha gereed kunnen maken.

Toen alles gereed gemaakt was, ging Jezus aanliggen, samen met de twaalf apostelen. Heel verrassend spreekt Jezus dan uit dat Hij er heel sterk naar verlangd heeft om dit Pascha met zijn leerlingen te eten.

Samen dus met Petrus, die altijd vooraan stond, die als eerste beleed dat Jezus de zoon van God was, maar die later ook zal ontkennen dat hij Jezus kent. Samen met Johannes, de discipel die een veel ingetogener karakter lijkt te hebben, en vooral ook een diepzinnige geest. Samen met Thomas, die maar moeilijk zal kunnen geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan en eerst een helder bewijs vraagt. Samen met Judas, die de groep soldaten bij Jezus zal brengen om Hem gevangen te nemen.

Deze week vieren wij het Heilig Avondmaal. We spreken de woorden na die Jezus uitsprak toen Hij het Pascha vierde met zijn leerlingen.

Soms verlang je er naar om het Avondmaal te mogen vieren. Wat een vreugde om te ervaren dat God zelf je uitnodigt om aan tafel te komen. Wat een dankbaarheid wanneer je dat stukje brood naar je mond brengt: het lichaam van Christus dat voor jou verbroken werd. Wat een verwondering wanneer je dat beetje wijn of druivensap drinkt: Jezus bloed, dat jouw en mijn zonden wegwast, voor eeuwig, en ons nieuw leven brengt.

Op andere momenten kun je jezelf zomaar afvragen of je wel zult aangaan. Is het niet beter om dit keer maar op je plaats te blijven zitten? Niet uit angst voor besmetting met een virus, maar omdat je merkt dat je zelf zo zwak bent. Omdat je ziet dat je zelf zo makkelijk meegesleurd wordt door verleidingen. Omdat je merkt dat zonden zomaar weer ergens in je leven opduiken.

Ik kijk opnieuw naar de woorden van Jezus: Ik heb er vurig naar verlangd, dit Pascha met u te eten. Lees ze deze week maar zo: Ik heb er vurig naar verlangd om dit Avondmaal met u te vieren. Met u, met jou. Wie je ook bent. Met een vast en sterk geloof, met een aarzelend of beginnen geloof, of misschien juist met een aangevochten geloof.

Weet je maar aangesproken door de woorden van Jezus zelf. Het is Zijn vurige wens om met u en met jou het Avondmaal te vieren. Jezus hield niet eerst een meetlat langs zijn discipelen om te zien of hun geloof wel vast en sterk genoeg was om met hen het Pascha te vieren. Omdat het bij Pascha en Avondmaal niet om ons gaat, maar om de Gastheer zelf!

Weet je maar aangesproken! Omdat de Heiland ons niet langs een meetlat legt, maar een genadelat hanteert. En omdat het niet onze genadelat is, maar Zijn genadelat. Oneindig groot.

Zing maar biddend mee:

Nu ik mijn hand strek naar ’t gebroken brood

en neem de beker, die Gij zelf mij boodt,

hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;

berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.

(gez. 358:5 uit het Liedboek voor de Kerken)

 

Door: dr. F. van den Bosch
Lucas 11:28

Maar hij zei: 'Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.'

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter