Home / Contact
Agenda / Nieuws

Kerk en corona. Het is nog even wennen: kerkdiensten online en pastoraat via telefoon en/of skype. Voor de één voelt het veel gemakkelijker om via de telefoon een gesprek te voeren dan voor de ander. De komende tijd zullen we met hulp van techniek met elkaar verbonden moeten blijven. Schroom overigens niet om contact te zoeken! Als kerk mogen we er juist nu zijn.  Voor elkaar, maar ook voor de mensen om ons heen. Bij diepe vragen die juist nu bij je op kunnen komen, maar ook bij heel concrete zaken. Denk aan boodschappen doen, of waar financiële problemen ontstaan door het wegvallen van een (deel van een) inkomen.

Veel is onzeker. Nieuwe maatregelen kunnen worden genomen door de regering. Maatregelen die ook weer hun consequenties hebben voor het werk dat we mogen en kunnen doen als gemeente. De website van de gemeente is een goed middel om in contact te blijven. Houdt deze dus in de gaten!

Gekke Henkie. De website is op dit moment een belangrijk middel in het gemeentezijn. Wist u/jij dat er ook een link op de site staat om iedere dag als ouders bezig te zijn met je kinderen en geloof? Kijk even op: https://www.hervormdkatwijk.nl/nieuws/algemeen/gekke-henkie

Zondag 29 maart. Meer dan anders besef je dat een kerkdienst niet vanzelfsprekend is op zondag. Ook niet via internet. We hopen en bidden dat de diensten wel door kunnen en mogen gaan.

Als wijk doen we ’s avonds dienst in de Ichthuskerk. Opnieuw zal alleen een deel van de wijkkerkenraad er fysiek bij zijn, samen met koster en organist. Via internet zal de dienst live te volgen zijn.

In de preek hoop ik stil te staan bij Lukas 22.24-34. Een gebed van de Heiland voor zijn leerlingen. Heerlijk om te weten dat de Heiland voor je bidt. Juist wanneer het pittig is.

Voorbede. Je hoeft de nieuwsberichten maar te zien of te horen, of je krijgt voldoende aangereikt om voor te bidden. Denk aan de mensen die getroffen worden door corona. In ons land, maar ook daarbuiten. Je kunt vast begrijpen dat corona niet alleen voor de westerse wereld een bedreiging vormt, maar zeker ook voor zoveel landen ‘in ontwikkeling’. We volgen de berichtgeving uit Guatemala, Costa Rica en Cuba.

Vanuit Cuba hoorden we dat ook daar de kerk alle activiteiten heeft opgeschort. Diensten via internet zijn er niet mogelijk.

We mogen bidden voor allen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn, en voor de overheid die keuzes maakt. We vergeten niet de bedrijven die in veel gevallen niet weten hoe ze deze crisis kunnen overleven, en voor zoveel werknemers die hun werk dreigen te verliezen.

Familieleden zijn van elkaar gescheiden nu verpleeghuizen op slot zijn gegaan. Een begrijpelijke maatregel. Wel één met een heel pijnlijke kant!

En tenslotte noemen we hier ook zeker gemeenteleden die de afgelopen periode een geliefde hebben moeten verliezen. Er is pijn en er is veel verdriet. Bezoek van mensen is veelal onmogelijk. Terwijl je je medemens zo nodig hebt in deze periode. Als gemeente mogen we voor hen bidden, en misschien ook wel de telefoon eens pakken, of een kaartje sturen ter bemoediging.

Met een hartelijke groet,

Ds. F. van den Bosch

Door: dr. F. van den Bosch
Psalmen 67:6-8

Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven. De aarde heeft een rijke oogst gegeven, God, onze God, zegent ons. Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter