Home / Contact
Agenda / Nieuws

De Algemene Kerkenraad (AK) van onze Hervormde Gemeente heeft het beleidsplan 2021-2025 gepresenteerd. Het plan is met algemene stemmen aangenomen en vastgesteld in de vergadering van de AK van d.d. 29 september 2021.

Om invulling te kunnen geven zullen de in het plan genoemde beleidspunten nader moeten worden uitgewerkt.
Ook wordt op dit moment gewerkt aan het uitwerken van een aangepaste Plaatselijke Regeling.
Er is nog het nodige werk te verrichten.

We weten dat de kerk niet door beleidsplannen wordt geregeerd, maar door onze Heere Jezus Christus, die Zijn Kerk Zelf bestuurt door Zijn Woord en Geest. We hopen dat juist dit in ons beleid gestalte zal krijgen.

Het Beleidsplan 2021-2025 is hier als PDF te downloaden.

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter