Home / Contact
Agenda / Nieuws

De Algemene Kerkenraad (AK) van onze Hervormde Gemeente heeft het beleidsplan 2013-2017 gepresenteerd. Het plan is met algemene stemmen aangenomen en vastgesteld in de vergadering van de AK van d.d. 12 september 2012.

De beleidsplancommissie heeft nadrukkelijk het oude beleidsplan als uitgangspunt genomen. Een en ander betekent een aansluiten bij de bestaande situatie. Dit lijkt een vanzelfsprekendheid, maar dat is het niet, gezien het feit dat er zich op 1 mei 2004 een scheuring in onze gemeente heeft voltrokken. Aangezien de Algemene Kerkenraad nadien heeft gekozen voor het handhaven van de tien predikantsplaatsen en wijkgemeenten, gaan wij daar in ons beleid ook van uit.

Het meest in het oog springende punt in dit beleidsplan is het onderzoek naar de vorming van clusterwijken, om op die manier de pastorale bearbeiding van de gemeente overzichtelijker te maken. Hierover is al veel overleg geweest, zowel binnen de beleidsplancommissie als binnen de kerkenraden en het ministerie van predikanten. We hebben gekozen voor een geleidelijke verandering van de structuur van de gemeente, omdat een rigoureuze wijziging naar onze mening te veel verwarring zou geven in de gemeente. Niettemin is de clustervorming een belangrijk punt om vooral het pastoraat in de gemeente beter te structureren.

We weten dat de kerk niet door beleidsplannen wordt geregeerd, maar door onze Heere Jezus Christus, die Zijn Kerk Zelf bestuurt door Zijn Woord en Geest. We hopen dat juist dit in ons beleid gestalte zal krijgen.

Het Beleidsplan 2013-2017 is hier als PDF te downloaden.

Navigatie

Algemene Kerkenraad

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter