Home / Contact
Agenda / Nieuws

Aanleg en uitbreiding (1947 - 1956)

‘Duinrust' is de tweede bijzondere begraafplaats van de Hervormde gemeente te Katwijk aan Zee. Naast haar bijzondere bestemming als kerkelijke begraafplaats is "Duinrust", in overeenstemming met de Wet op de Lijkbezorging, ook een gemeentelijke begraafplaats. Volgens deze genoemde Wet behoort iedere gemeente een gemeentelijke begraafplaats te hebben en in stand te houden. Daarvoor nam de gemeenteraad van Katwijk aan Zee op 25 september 1947 het besluit tot aanleg van een gemeentelijke begraafplaats. De aanleg van de nieuwe begraafplaats ging tegelijkertijd op met de ontwikkeling van de nieuwe wijk ‘Overduin', die aangrenzend aan de begraafplaats lag. Om deze wijk met de Parklaan te verbinden, werd de Nachtegaallaan uitgegraven. Het zand dat daarbij vrij kwam, werd gebruikt om het duinvormig landschap te egaliseren en geschikt te maken voor de aanleg van een nieuwe begraafplaats.

De nieuwe begraafplaats werd in mei 1952 in gebruik genomen. De heer Reus, directeur gemeentewerken, had graag gezien had dat de begraafplaats de naam "Duinhof" zou krijgen, maar de uiteindelijke naam werd: "Duinrust". Deze naam zou in gouden kleuren op het smeedijzeren toegangshek geplaatst worden om zo de bevolking van Katwijk vertrouwd te laten raken met de naam en de nieuwe begraafplaats.

Een nieuwe begraafplaats voor de gemeente Katwijk was noodzakelijk, gezien haar demografische ontwikkeling. Direct na de oorlog was het aantal inwoners van Katwijk weer op het vooroorlogse peil van ongeveer 19.859 in 1947. In de komende jaren zou de bevolking nog sterker groeien, namelijk tot   35.400 inwoners in 1968.

Al vier jaar na de ingebruikname van "Duinrust" moest een uitbreidingsplan worden uitgevoerd. Resultaat van dit plan was in november 1956 een grondruil tussen de Hervormde gemeente Katwijk en de burgerlijke gemeente Katwijk, zodat tot uitbreiding kon worden overgegaan.

Begraafplaats tussen 1956 en 2013

Daarmee is tussen 1956 en 2013 de grootte van de begraafplaats voornamelijk dezelfde gebleven. Zo prachtig gelegen tussen de nieuw aangelegde Nachtegaallaan en Parklaan. Wat voor de Algemene begraafplaats aan de Zuidstraat niet lukte, was op "Duinrust" wel haalbaar: de bouw van een rouwkapel. Hiermee werd in 1955 gestart. In de jaren '90 van de 20ste eeuw zou deze rouwkapel al weer in aanmerking komen voor uitbreiding. Naast de rouwkapel, die op een centrale plek van de begraafplaats werd gesitueerd was het plan om bij de ingang van de begraafplaats een opzichterswoning te bouwen. De bestektekeningen zijn daarvoor wel gemaakt door de architect, maar tot een daadwerkelijke bouw van het huisje is het nooit gekomen.

Welke personen liggen er begraven op "Duinrust"?

Op Duinrust liggen vooral bewoners van Katwijk aan Zee begraven. Net als op de Algemene Begraafplaats aan de Zuidstraat, liggen ook hier mensen van allerlei rangen en standen. Er liggen onder andere oud-burgemeesters, oud-predikanten uit verschillende kerkelijke denominaties van Katwijk aan Zee begraven. De bekendste en tevens langst besturende burgemeester, die hier begraven ligt, is Wicher Woldringh van der Hoop. Deze burgemeester heeft Katwijk bestuurd van 1932 - 1956. Van der Hoop wilde op zijn eigen verzoek graag aan de voet van de duinen begraven worden.

Op 7 februari 2003 werd begraafplaats "Duinrust" ook voor een klein deel een militaire begraafplaats. Op die dag werden, na een indrukwekkende ceremonie op vliegveld Valkenburg, de stoffelijke resten van de bemanningsleden van de Martin Mariner P-303, een Nederlands vliegtuig van de Marine Luchtvaart Dienst, herbegraven op "Duinrust". Dit vliegtuig was in 1956 met haar bemanning vanuit het toenmalige Nieuw-Guinea onderweg naar Nederland. Nadat er in Perzie(het huidige Iran)   een nieuwe bemanning was opgestapt verongelukte het vliegtuig, kort na de start, door een technische storing, in de woestijn. Door de verzengende hitte van de vlammenzee waren de bemanningsleden niet meer te identificeren. Zij moesten, volgens militaire instructie, ter plekke worden begraven. Voor repatriëring van de stoffelijke resten is heel wat diplomatiek overleg geweest.

Op 26 november 2011 werd op "Duinrust" prof.dr. A.Th. van Deursen, Nederlands bekendste en meest gelezen historicus van de Vaderlandse Geschiedenis begraven. Hij werd onder meer bekend door "Het kopergeld van de Gouden Eeuw" en "Maurits van Nassau: de winnaar die faalde". Hij beheerste de kunst om de cultuurgeschiedenis van de 17e en 18e eeuw op flamboyante manier te beschrijven. Sinds 2005 was Arie van Deursen inwoner van Katwijk geworden. Vanaf die tijd heeft hij zich ook verdiept in de naoorlogse geschiedenis van Katwijk. Deze periode beschreef hij onder de wervelende titel: "In Katwijk is alles anders" Een christelijk dorp ontmoet de wereld 1940-2005. Daarvoor ontving hij, uit handen van burgemeester Jos Wienen, de Erepenning en bijbehorende oorkonde van de gemeente Katwijk.

Plannen voor de toekomst (2013-2050)

Op dit moment is deStichting Begraafplaatsen van de Hervormde gemeente Katwijk aan Zee in overleg met de gemeente Katwijk voor een uitbreiding van begraafplaats "Duinrust".  Deze uitbreiding zal hoogstwaarschijnlijk een uitbreiding zijn in de richting van de Parklaan, Nachtegaallaan en Leeuweriklaan. Concrete plannen hiervoor moeten nog worden vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders en definitieve besluiten moeten derhalve worden genomen door de Gemeenteraad van Katwijk aan Zee. Zodra de definitieve plan voor uitbreiding er ligt zal dit op deze website bekendgemaakt worden.

Navigatie

Stichting Begraafplaatsen HGK

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter