Home / Contact
Agenda / Nieuws

Zendingswerk 11 juli 2021

Zendingswerk

De Confessionele Zendingscommissie (CZC) heeft als doel het ondersteunen van wereldwijde zendingsprojecten. Daarnaast houdt de commissie zich bezig met het promoten van het zendingswerk binnen onze Hervormde Gemeente. De commissie bestaat uit een aantal gemeenteleden, aangevuld met vijf confessionele ambtsdragers. 

 

Op dit moment ondersteunt de zendingscommissieeen zendingsproject op Oost-Cuba. Er wordt voortgebouwd op het werk van ds. F. van den Bosch, eevoormalige Katwijkse predikant. Ds. Van den Bosch is jarenlang als zendingspredikant en docent in Costa Rica en van daaruit op Cuba werkzaam geweest. Ook nu nog zijn hij en zijn vrouw nauw betrokken bij dit project. Met een zekere regelmaat werken zij ter plaatse mee aan het zendingswerk daar.

 

Het streven binnen dit project is om samen te werken met een lokale kerkgemeenschap en bij te dragen aan lokale projecten. We zullen u/jou op de hoogte houden van concrete acties binnen dit zendingsproject via de kerkbode.

 

Als Hervormde Gemeente mogen we ons steentje bijdragen aan dit mooie stukje zendingswerk. Dit kan bijvoorbeeld door een zendingsbusje in huis te nemen, waarin kleingeld gespaard kan worden voor de zending. Deze busjes worden twee keer per jaar geleegd door een aantal vrijwilligers. Ook is het mogelijk om donateur of vrijwilliger van de CZC te worden. Voor een zendingsbusje of nadere informatie kunt u contact opnemen met Corien Pronk, Hartweg 37, 2221 PV Katwijk (telefoon: (071) 4077221 of e-mail: pronk.kw@hetnet.nl). Wilt u het werk van de CZC financieel ondersteunen? De gegevens zijn: Hervormde Gemeente Katwijk, inzake Confessionele Zendingscommissie, rekeningnummer NL36RABO0122942736.

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter