Home / Contact
Agenda / Nieuws

Op stee 04 juli 2020

Op stee

Na een rommelige week van inpakken, verhuizen, uitpakken en inrichten, landen wij (nog) in Katwijk. Dat is wennen. Een volledig gerenoveerd huis – prachtig ingericht, dank aan wie hieraan heeft meegewerkt! Een andere omgeving, nieuwe geluiden, panoramisch uitzicht. In jullie taal zijn wij ‘op stee’. Hoewel het een ander nog wel eens zal worden verplaatst.

Met een wat vreemd gevoel kijken wij terug op de bevestiging en intrede. Iedereen begrijpt dat die emotie te maken heeft met de coronacrisis en daarbij behorende maatregelen. ’t Is buitengewoon eigenaardig om in een bijna lege Nieuwe Kerk te preken. Meer dan anders word je teruggeworpen op het Woord. Dat ging open. In profetie van Jesaja, door ds Blenk. Over een leraar in crisistijd, een herder die voor de kudde uit gaat of er achter loopt, ook over loslaten en afhaken... En het Kroniekenboek, het ontroerende gebed van Josafat. Het komt aan op focus. Gericht op God, concentratie op Christus, verwachting van de Geest! En wij hoorden verrassend actuele woorden van Dietrich Bonhoeffer: ’Wij moeten de grenzen van het menselijke erkennen en dat betekent dat wij opnieuw God in Zijn glans en almacht gaan ontdekken’. Kortom: Focus!

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik ons kort voor te stellen. Gerberdien en ik zijn geboren en getogen in Huizen. Evenals Katwijk een voormalig vissersdorp. Al heb ik de indruk dat dit christelijke dorp in ’t Gooi eerder de wereld ontmoette – met alle gevolgen van dien (afstoten preekplek en opheffen van wijkgemeenten en predikantsplaatsen, en de kerk waar ik gedoopt ben staat op de nominatie gesloten te worden). Aanvankelijk was ik werkzaam als bouwkundige in de projectorganisatie van een aannemingsmaatschappij.

In 1989 begon ik de studie theologie in Utrecht. Ondertussen werkte ik in Lelystad en de Noorderkerk te Amsterdam – onvergetelijke jaren! Over de ontmoeting tussen kerk en wereld gesproken… Op 5 januari 1997 – mijn 33e verjaardag – bevestigde ds Blenk mij tot predikant en werd ik verbonden aan de Hervormde Gemeente Besoyen (Waalwijk-West, in Brabant, ook een eigen cultuur). 8 juli 2001 volgde Ede, de toenmalige wijkgemeente 7 in de wijk Veldhuizen (de Biblebelt in transitie, waar wijkgemeenten werden samengevoegd en predikantplaatsen opgeheven). En sinds afgelopen zondag dus Katwijk – een dorp dat anders is en volgens velen snel verandert (wij zullen het gaan ervaren).

Gerberdien en ik genieten van onze vijf dochters en hun kinderen: Marianne en Remco met Max in Zelhem; Henrieke en Stefan met Lauren, Juliët en Carlijn in Veenendaal; Femke in Nijmegen; Louïse en Geert-Jan met Jette in Veenendaal; en Pauline in Katwijk. Wij voelen ons gezegend!

En nu dus een nieuwe fase. Met wat mij betreft: focus op het Woord! In Ede begeleidde ik jarenlang een masterclass Bijbellezen. Een cursus voor liefhebbers. En wij ontdekten de mooiste dingen. Meer dan eens zei een deelnemer: ‘Staat dat er, echt? Nooit geweten.’ Naast een kring voor zoekers, zijistromers, herintreders onder de titel ‘Bijbelen voor beginners’. En niet te vergeten: een Leerhuis Israël. Ik ben benieuwd of zoiets ook mogelijk is in Katwijk. Laat het me gerust weten.

Voor nu laat ik het er even bij. Wie het bovenstaande leest over de kerkelijke gemeenten, zou er somber van worden. Dat moet je niet doen! Dat ben ik ook niet. Mag ik nog even herinneren aan de boeiende geschiedenis in 2 Kronieken 20? ‘Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten, en met hen een deel van de Meünieten, ten strijde trokken tegen Josafat. Toen kwam men Josafat de boodschap brengen: Er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee, uit Syrië, en zie, zij zijn bij Hazezon-Thamar. (Dat is Engedi.) Josafat werd bevreesd en hij richtte zich erop om de HEERE te zoeken. [..] ‘Onze God, zult U geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons af komt, en wij weten niet, wat wij moeten doen, maar op U zijn onze ogen gericht’. Heel Juda stond voor het aangezicht van de HEERE, ook hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen.Toen kwam de Geest van de HEERE in het midden van de gemeente…’ Ik zou zo zeggen: laten wij dat maar doen. Heel Katwijk…

De eerste dag

De christelijke gemeente komt samen op de eerste dag van de week. Die dag herinnert aan de opstanding van de Here Jezus. En daarom kunnen wij opgewekt leven! Aanstaande zondagavond hopen wij elkaar te ontmoeten! Dat wil zeggen: in kleine kring. Al worden maatregelen versoepeld, beperkingen blijven. Ik blijf het bizar vinden. Het voelt ook vreemd om po deze manier kennis te maken. Het zij zo. Zondagavond gaat het over trouw, over integriteit en loyaliteit. Als vrucht van de Geest (zie Galaten 5:22). Een leerdienst. Ik doe dit vaker. Om Bijbelwoorden te spellen. 

Ik wens iedereen een inspirerende samenkomsten rond het Woord van God, in lied en gebed, samen in de naam van Jezus. Al is het deels digitaal. Verbonden van huis tot huis. De Geest legt de verbinding van hart tot hart. En wij bidden om zegen.

Groet

Hartelijk dank aan wie ons een kaart, mail of attentie stuurde als welkom in Katwijk. Wij waarderen deze spontane blijken van verbondenheid bijzonder! Ten slotte een hartelijke groet: de vrede van God voor u en jou,

J.S. Heutink

Ander

Nieuws

Meer nieuws

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter