Home / Contact
Agenda / Nieuws

Dit jaar staat de actie kerkbalans in het teken van bouwen. Elk gebouw heeft onderhoud nodig. Omdat het om God gaat, horen onze kerkgebouwen er toch ook goed onderhouden bij te staan?

Daarom gaat er ook jaarlijks een behoorlijk bedrag naar het onderhoud van onze gebouwen. Maar wat er in de gebouwen gebeurt, is veel belangrijker. Elk kerkgebouw is een plaats waar we als gemeente bij elkaar komen om God te eren en te dienen. Daar gaat het Woord van God open. Dat Woord is een vaste rots van ons behoud, dat Woord brengt ons bij de Heere Jezus, dat Woord geeft ons kracht en hoop op de weg door het leven, dat Woord geeft ons uitzicht, ook bij het naderen van de dood. Dat Woord is het fundament waarop we als gemeente bouwen. Dan geloven we dat we ook in de stormen en de stortregens overeind mogen blijven!

Wanneer we in de kerkelijke gebouwen mogen bouwen op dat vaste fundament, kunnen we als kerk ook buiten de kerkmuren veel voor elkaar en voor anderen betekenen. Daarom vragen we ook dit jaar weer uw en jouw bijdrage voor dit werk in onze gemeente!

- Vanaf 21 januari worden de enveloppen rondgebracht.
- Vanaf 28 januari worden de enveloppen weer thuis opgehaald.
- Vrijdag 1 februari is de telavond in het Anker. We nodigen iedereen van harte uit! 

Actie Kerkbalans 2018: 

Met grote dankbaarheid delen we u mee dat de totaalstand van de actie is € 956.223
Dit is ruim € 50.000 meer in vergelijking met 2017!
Het bemoedigt enorm dat we mogen ervaren dat het werk in de gemeente ook financieel wordt gedragen. We zeggen iedereen die heeft bijgedragen heel hartelijk dank

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter