Home / Contact
Agenda / Nieuws

Aanmelden van interesse voor kerkbezoek

Geachte gemeenteleden,
Sinds half maart zijn de kerken gesloten. Voor veel mensen is het een groot gemis dat we niet meer kunnen samenkomen in het huis van God.
Het ziet er naar uit dat met ingang van juli in beperkte mate wél weer samengekomen kan worden in de kerkgebouwen. We zijn dankbaar dat de ontwikkeling van het virus dusdanig is dat de maatregelen verruimd kunnen worden! We willen als Hervormde Gemeente u dan ook de mogelijkheid geven om hiervan gebruik te maken. Dit kan echter alleen plaatsvinden volgens de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent o.a.
- maximaal 100 personen in een kerkgebouw
- iedereen op 1½ meter afstand (uitgezonderd leden van één huishouden), zowel voor de dienst, als in de dienst en na de dienst
- géén samenzang
- bij verkoudheidsklachten of koorts thuis blijven
- duidelijke hygiëne voorschriften (controle bij binnenkomst, handen desinfecteren e.d.)
- vaste looproutes in de kerk
- u krijgt een plaats in de kerk aangewezen
- geen kinderoppas

Het zal dus wel heel anders gaan dan we gewend zijn en daar zullen we ons bij moeten aanpassen.
Wij willen graag weten of u/jij van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. Zo ja, wil(t) u/jij dan de bijgaande vragenlijst invullen? Bij voorkeur digitaal. Als het op die manier niet lukt, is het ook mogelijk het ingevulde formulier in te leveren via de brievenbus van het Kerkelijk Bureau, Voorstraat 74, 2225 ES Katwijk ZH.
Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat u tijdens het bijwonen van een eredienst in de Nieuwe Kerk en in de Ichthuskerk in beeld kunt komen. Heeft u hier bezwaar tegen, dan adviseren wij u om duidelijk aan te geven dat u alleen in één van de andere kerkgebouwen erbij wilt zijn.
Het is de bedoeling dat de aanmeldingen uiterlijk vrijdag 19 juni binnen zijn. Aan de hand van de aanmeldingen zullen wij een indeling maken. Daarbij zullen we zoveel mogelijk rekening houden met de aangegeven voorkeuren. Vervolgens ontvangt u/jij eind juni of begin juli een uitnodiging voor de diensten waarin u/jij welkom bent. Alleen met zo’n uitnodiging is het mogelijk om een kerkdienst te bezoeken.
De mogelijkheid om aan te melden is vooralsnog eenmalig en geldt voor alle diensten in de maanden juli en augustus. In de vragenlijst staan alle vijf de kerkgebouwen genoemd, maar we beginnen met alleen de Nieuwe Kerk en de Ichthuskerk. Of en eventueel wanneer we ook de andere kerken kunnen openen, kunnen we nu nog niet definitief zeggen.
Natuurlijk zullen de uitzendingen via kerkradio, kerkomroep.nl en YouTube (met beeld) blijven, zodat iedereen ook thuis verbonden kan zijn met de gemeente en het Woord van God kan ontvangen.
We hopen dat deze beperkingen over niet al te lange tijd opgeheven zullen worden, maar we beseffen ook dat we er rekening mee moeten houden dat het wel langere tijd zo kan zijn.
We verlangen naar het moment dat we weer samen kunnen opgaan naar het huis van God, om daar met lof Zijn grote naam te danken!


We zien uit naar uw reactie.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter